Informācija par nevalstiskajām organizācijām, kas sniedz atbalstu Ukrainas pilsoņiem.

Інформація про неурядові організації, які надають підтримку громадянам України

Nevalstisko organizāciju (NVO) saraksts, to darbības jomas un kontaktinformācija, kas sniedz atbalstu dažādām pacientu grupām. Informācija latviešu valodā. 

NVO nosaukums NVO darbības joma

NVO kontaktinformācija

Latvijas Pacientu organizāciju tīkls

Informācija par Latvijas pacientu organizācijām

www.retasslimibas.lv

baiba.z@pacientu-organizacijas.lv 

(informācija latviski, krieviski un angliski)

Latvijas Reto slimību alianse

Informācija par retām slimībām Latvijā: atbalsts pacientiem, statistika, koordinācija, politikas plānošana un uzraudzība, sadarbība ar citām pacientu organizācijām Latvijā un ārvalstīs. EURORDIS - Eiropas Reto slimību organizācijas un Latvijas Pacientu organizāciju tīkla dalīborganizācija

www.retasslimibas.lv

www.facebook.com/retasslimibas.lv

alianse@retasslimibas.lv

+371 29 157 967

(informācija latviski, krieviski un angliski)
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks”

Atbalsts onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem (psihosociālās rehabilitācijas programmas, mentoru atbalsts, atbalsta grupu nodarbības)

 

www.dzivibaskoks.lv

+371 67625339, +37126323636

(informācija latviski, angliski, ukrainski)

Pacientu biedrība “ParSirdi.lv”

Apvieno dažādu sirds un asinsvadu slimību pacientus, viņu tuviniekus un cilvēkus, kuriem rūp veselība un veselīgs dzīvesveids

www.parsirdi.lv

 info@parsirdi.lv

+371 29197957

(informācija latviski, krieviski, angliski, vāciski)

Latvijas Diabēta federācija

Sekmē diabēta pacientu aprūpi un ārstēšanu, diabēta savlaicīgu diagnostiku un profilaksi

www.diabets.lv

+371 29405660, +371 20266272

latv.diab.feder@gmail.com

info@diabets.lv

(informācija latviski)

Latvijas Celiakijas pacientu biedrība

Apvieno celiakijas pacientus un viņu ģimenes

www.dzivebezglutena.lv

www.facebook.com/DziveBezGlutena

+371 24119474

bezglutenadzive@gmail.com

(informācija latviski)

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība

Apvieno cilvēkus ar cistisko fibrozi

www.cistiskafibroze.lv

cistiskafibroze.lv.info@gmail.com

+371 29161629

(informācija latviski un krieviski)

Latvijas Hemofilijas biedrība

Apvieno, aizstāv, pārstāv un izglīto cilvēkus ar iedzimtiem asins recēšanas traucējumiem: hemofilija A & B, Villebranda slimība un dažādi retie asins recēšanas traucējumi: VII, X, XII faktora deficīts, Glancmaņa slimība un citas diagnozes

www.hemofilija.lv

www.facebook.com/hemofilija.lv

+371 29157967

info@hemofilija.lv

(informācija latviski, angliski un krieviski)

Latvijas Multiplās sklerozes asociācija

Apvieno multiplās sklerozes pacientus un viņu ģimenes

+371 29864669

lmsa@lmsa.lv

(informācija latviski un krieviski)

AGIHAS

Apvieno pacientus ar HIV/AIDS, sniedz atbalstu cilvēkiem, kas dzīvo ar HIV/AIDS

www.agihas.lv

+371 20207737

+371 20399921 (sievietēm)

agihas.lv@inbox.lv

agihas_women@inbox.lv

(informācija latviski, angliski, krieviski)

Nodibinājums “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons””

Apvieno gan cilvēkus ar invaliditāti, gan viņu draugus

www.apeirons.lv

+371 22025922

info@apeirons.lv

(informācija latviski)

Tīmekļvietne www.asistenti.lv, kur cilvēkiem ar invaliditāti atrast sev asistentu (informācija latviski)
Labdarības organizācija "Teenergizer" (Ukraina) Labdarības organizācija "Teenergizer" no Ukrainas, kas sniedz tiešsaistes bezmaksas konsultācijas Ukrainas jauniešiem. Jebkurš no viņiem var saņemt profesionālu palīdzību no psihologiem un vienaudžu konsultantiem. www.teenergizer.org (informācija angļu, krievu un ukraiņu valodā)

 

Список неурядових організацій (НУО), які надають підтримку різним групам пацієнтів, а також їх сфери діяльності та контактна інформація:

НУО назва

НУО сфера діяльності

НУО контактна інформація

Латвійська мережа організацій пацієнтів Інформація про латвійські організації пацієнтів

https://retasslimibas.lv/pacientu-organizaciju-tikls/

baiba.z@pacientu-organizacijas.lv

(інформація латиською, російською та англійською мовами)

Латвійський альянс рідкісних захворювань

Інформація про рідкісні захворювання в Латвії: підтримка пацієнтів, статистика, координація, планування та моніторинг політики, співпраця з іншими організаціями пацієнтів у Латвії та за кордоном. EURORDIS - організація-член Європейської організації з рідкісних захворювань та Латвійської мережі організацій пацієнтів

www.retasslimibas.lv

www.facebook.com/retasslimibas.lv

alianse@retasslimibas.lv

+371 29 157 967

(інформація латиською, російською та англійською мовами)

Товариство підтримки онкологічних пацієнтів “Dzīvības koks” (“Дерево життя”)

Підтримка для онкологічих пацієнтів та їхніх близьких (програми психосоціальної реабілітації, підтрмка менторів, заняття груп підтримки)

www.dzivibaskoks.lv

+371 67625339, +37126323636

(інформація латиською та англійською мовами)

Товариство пацієнтів

“ParSirdi.lv”

Об’єднує пацієнтів із різними серцево-судинними захворюваннями, їх рідних та людей, які дбають про здоров’я та здоровий спосіб життя

www.parsirdi.lv

 info@parsirdi.lv

+371 29 197 957

(інформація латиською, російською, англійською, німецькою мовами)

Латвійська федерація діабету

Сприяє догляду та лікуванню хворих на цукровий діабет, ранній діагностиці та профілактиці цукрового діабету

www.diabets.lv

+371 29 405 660, +371 20 266 272

latv.diab.feder@gmail.com

info@diabets.lv

(інформація латиською мовою)

Латвійське товариство пацієнтів з Ціліакія

Об’єднує хворих на целіакію та їхні родини

www.dzivebezglutena.lv

www.facebook.com/DziveBezGlutena

+371 24 119 474

bezglutenadzive@gmail.com

(інформація латиською мовою)

Латвійське товариство муковісцидозу

Поєднує людей з муковісцидозом

www.cistiskafibroze.lv

cistiskafibroze.lv.info@gmail.com

+371 29 161 629

(інформація латиською та російською мовами)

Латвійське товариство Гемофілії

Об’єднує, захищає, представляє та навчає людей з вродженими порушеннями згортання крові: гемофілією A і B, хворобою Вільлебранда та різними рідкісними порушеннями згортання крові: дефіцит фактора VII, X, XII, хвороба Гланцмана та інші діагнози

www.hemofilija.lv

www.facebook.com/hemofilija.lv

+371 29 157 967

info@hemofilija.lv

(інформація латиською, англійською та російською мовами)

Латвійська асоціація розсіяного склерозу

Об’єднує хворих на розсіяний склероз та їхні родини

+371 29 864 669

lmsa@lmsa.lv

(інформація латиською та російською мовами)

AGIHAS

Об’єднує хворих на ВІЛ/СНІД, надає підтримку людям, які живуть з ВІЛ/СНІДом

www.agihas.lv

+371 20 207 737

+371 20 399 921 (для жінок)

agihas.lv@inbox.lv

agihas_women@inbox.lv

(інформація латиською, англійською, російською мовами)

Товариство «Об’єднання інвалідів та їх друзів «Апейрон»»

Об’єднує людей з обмеженими можливостями та їхніх друзів

www.apeirons.lv

+371 22 025 922

info@apeirons.lv

(інформація латиською мовою)

Веб-сайт www.asistenti.lv, де люди з обмеженими можливостями можуть знайти помічника (інформація латиською мовою)

Благодійна організація «Teenergizer» (Україна)

Благодійна організація «Teenergizer» з України, яка надає безкоштовні онлайн-консультації  українським юнакам. Будь-який з них може отримати професійну допомогу від психологів та рівних консультантів. www.teenergizer.org (інформація англійською, російською та українською мовами)