Lai nodrošinātu un ievērotu noteiktos Covid-19 ierobežošanas drošības pasākumus iesniegumus Veselības ministrijā var iesniegt:

Vēršam uzmanību, ka no 2021.gada 1.septembra izmantot aktualizēto informāciju par e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", lietojot tā precizēto pielietojuma mērķi – e-pakalpojums "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana" izmantojams, lai izteiktu Iesniegumu likumā paredzēto priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu iestādes pārvaldītājā jomā!

 • nosūtot pa pastu uz adresi: Brīvības iela 72 k-1, Rīga, LV-1011
 • dokumentu fiziskai iesniegšanai izmantojama tam paredzētā Veselības ministrijas pasta kaste Brīvības ielā 72 k-1 (1. stāvā pie caurlaižu posteņa)

Iesniegums ir jānoformē atbilstoši lietišķas sarakstes prasībām:

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai, iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

Iesniegumā norādāmas ziņas par tā iesniedzēju (fiziskajai personai — vārds un uzvārds, kā arī adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju; juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese). 

Iestādes atbildes sniegtas Iesniegumu likumā paredzētajā kārtībā.

Ja radušies jautājumi par dokumentu iesniegšanas kārtību Veselības ministrijā, aicinām zvanīt uz tālruņa numuriem: +371 67876067 vai  +371 67876107 (Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta lietveži)

Nacionālais veselības dienests:

 • e-pasta adrese: nvd@vmnvd.gov.lv
 • portāla www.latvija.lv e-pakalpojums “Iesniegums iestādei”
 • tālrunis: +371 67043701
 • Klientu apkalpošanas centrs 80001234 (bezmaksas informatīvais tālrunis)
 • Piesakies vakcīnai pret Covid-19; saņem atbildes par vakcināciju - 8989
 • saziņai, zvanot no ārzemju numuriem: +371 67045005
 • pasta adrese: Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja Rīga, Latvija, LV-1012
 • tīmekļa vietne www.vmnvd.gov.lv

Veselības inspekcija:

Slimību profilakses un kontroles centrs:

 • e-pasta adrese: pasts@spkc.gov.lv
 • portāla www.latvija.lv e-pakalpojums “Iesniegums iestādei”
 • tālrunis: +371 67387661
 • 67387661 - Slimību profilakses un kontroles centra iedzīvotāju zvanu centrs par Covid-19 (valstu saslimstības rādītāji, pašizolācija, profilakse)
 • pasta adrese: Duntes iela 22, k-5, Rīga, Latvija, LV 1005
 • tīmekļa vietne www.spkc.gov.lv

Zāļu valsts aģentūra:

 • e-pasta adrese: info@zva.gov.lv
 • portāla www.latvija.lv e-pakalpojums “Iesniegums iestādei”
 • tālrunis: +371 67078424, +371 29447659
 • pasta adrese: Jersikas iela 15, Rīga, Latvija, LV-1003
 • tīmekļa vietne www.zva.gov.lv