Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai, iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

Iesniegumu Veselības ministrijai iesniedz valsts valodā, izmantojot:

1. elektronisko saziņas rīku E-adrese

E-adrese Latvijas iedzīvotājiem ir pieejama, sākot no 2019.gada, un tā ir atrodama valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Informācija par E-adreses aktivizēšanu un lietošanu: https://mana.latvija.lv/e-adrese/

2. e-pastu: pasts@vm.gov.lv

3. pasta adresi: Brīvības iela 72 k-1, Rīga, LV-1011

4. dokumentu fiziskai iesniegšanai izmantojama tam paredzētā Veselības ministrijas pasta kaste Brīvības ielā 72 k-1 (1. stāvā pie caurlaižu posteņa)

Iesniegums jānoformē atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām:

Iesniegumā norādāmas ziņas par tā iesniedzēju (fiziskajai personai — vārds un uzvārds, kā arī adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju; juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese). 

Ja radušies jautājumi par dokumentu iesniegšanas kārtību Veselības ministrijā, aicinām zvanīt uz tālruņa numuriem: +371 67876067 vai  +371 67876107 (Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta lietveži).

Iestāde atbildes sniedz Iesniegumu likumā un Informācija atklātības likumā paredzētajā kārtībā.

Informācija saziņai ar Veselības ministrijas padotības iestādēm un kapitālsabiedrības, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja:

Nacionālais veselības dienests:

Veselības inspekcija:

Slimību profilakses un kontroles centrs:

  • e-pasta adrese: pasts@spkc.gov.lv
  • portāla www.latvija.lv e-pakalpojums “Iesniegums iestādei”
  • tālrunis: +371 67387661
  • 67387661 - Slimību profilakses un kontroles centra iedzīvotāju zvanu centrs par Covid-19 (valstu saslimstības rādītāji, pašizolācija, profilakse)
  • pasta adrese: Duntes iela 22, k-5, Rīga, Latvija, LV 1005
  • tīmekļa vietne www.spkc.gov.lv

Zāļu valsts aģentūra: