Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai, iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

Iesniegumu Veselības ministrijai var iesniegt:

  • izmantojot elektronisko saziņas rīku E-adrese

E-adrese Latvijas iedzīvotājiem ir pieejama, sākot no 2019.gada, un tā ir atrodama valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Informācija par E-adreses aktivizēšanu un lietošanu: https://mana.latvija.lv/e-adrese/

  • pa e-pastu: pasts@vm.gov.lv
  • pa pastu uz adresi: Brīvības iela 72 k-1, Rīga, LV-1011
  • dokumentu fiziskai iesniegšanai izmantojama tam paredzētā Veselības ministrijas pasta kaste Brīvības ielā 72 k-1 (1. stāvā pie caurlaižu posteņa)

Iesniegums ir jānoformē atbilstoši lietišķas sarakstes prasībām:

Iestāde atbildes sniedz Iesniegumu likumā un Informācija atklātības likumā paredzētajā kārtībā.

Iesniegumā norādāmas ziņas par tā iesniedzēju (fiziskajai personai — vārds un uzvārds, kā arī adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju; juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese). 

Ja radušies jautājumi par dokumentu iesniegšanas kārtību Veselības ministrijā, aicinām zvanīt uz tālruņa numuriem: +371 67876067 vai  +371 67876107 (Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta lietveži)

Nacionālais veselības dienests:

Veselības inspekcija:

Slimību profilakses un kontroles centrs:

  • e-pasta adrese: pasts@spkc.gov.lv
  • portāla www.latvija.lv e-pakalpojums “Iesniegums iestādei”
  • tālrunis: +371 67387661
  • 67387661 - Slimību profilakses un kontroles centra iedzīvotāju zvanu centrs par Covid-19 (valstu saslimstības rādītāji, pašizolācija, profilakse)
  • pasta adrese: Duntes iela 22, k-5, Rīga, Latvija, LV 1005
  • tīmekļa vietne www.spkc.gov.lv

Zāļu valsts aģentūra: