Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja:

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Vienības gatve 45, Rīga, LV - 1004
Tālrunis (Administrācija) 67064470
E-pasts: info@bkus.lv, mājaslapa: www.bkus.lv

Pamatkapitāla lielums: 43 722 732  eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" valdes priekšsēdētājs Valts Ābols
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" valdes locekle Zane Straume
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" valdes locekle Iluta Riekstiņa

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" padomes priekšsēdētāja Katrīne Judovica
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" padomes loceklis Jari Petaja
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" padomes locekle Jekaterina Stuģe

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" stratēģiskais mērķis: saglabāt, uzlabot un atjaunot bērnu veselību, nodrošinot kvalitatīvus, efektīvus un pieejamus plaša spektra terciārā līmeņa, neatliekamās un plānveida veselības aprūpes pakalpojumus bērniem, vienlaikus nodrošinot klīnisko bāzi ārstniecības personu  izglītībai un zināšanu pārnesi uz reģioniem, kā arī veicinot zinātnes un pētniecības attīstību.

Apstiprināts gada pārskats un izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā, skatīt www.bkus.lv

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ir lielākā specializētā bērnu daudzprofilu ārstniecības iestāde Latvijā. Slimnīca nodrošina valsts apmaksātu ārstniecības pakalpojumu sniegšanu ambulatori (poliklīnika,  dienas stacionārs), veicot diagnostikas, ārstēšanas, aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērniem. Stacionārā tiek sniegta neatliekamā, steidzamā (akūtā) un plānveida palīdzība. Slimnīca darbojas arī sociālo pakalpojumu sfērā, sniedzot sociālā atbalsta pakalpojumus pacientiem un viņu ģimenēm, kā arī interešu izglītības aktivitātes stacionāra pacientiem. Slimnīca ir izvietota divās novietnēs - Vienības gatvē 45 un Juglas ielā 20. Abās slimnīcas novietnēs tiek nodrošināta iespēja veselības aprūpes pakalpojumus saņemt arī personām ar funkcionāliem traucējumiem.

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV - 1002
Tālrunis (Administrācija) 67069601
E-pasts: stradini@stradini.lv, mājaslapa: www.stradini.lv

Pamatkapitāla lielums: 152 115 722 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pagaidu valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis
VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pagaidu valdes locekle Džineta Heinrihsone
VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pagaidu valdes loceklis Ģirts Ansons

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pagaidu padomes locekļi:

  • Normunds Staņēvičs 
  • Pēteris Stradiņš
  • Iluta Riekstiņa

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” stratēģiskais mērķis: saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot kvalitatīvus, efektīvus un pieejamus plaša spektra terciārā līmeņa, neatliekamās un plānveida veselības aprūpes pakalpojumus Latvijas iedzīvotājiem, īstenojot ārstniecības iestāžu sadarbības teritoriju principu Pierīgā un Rīgā, vienlaikus nodrošinot klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un zināšanu pārnesi uz reģioniem, kā arī veicinot zinātnes un pētniecības attīstību.

Apstiprināts gada pārskats un izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā - skatīt www.stradini.lv

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" ir vadošā daudzprofilu slimnīca Latvijā, kas sniedz neatliekamo palīdzību, augsti kvalificētu speciālistu konsultācijas un stacionāra pakalpojumus, kā arī nodrošina pirms un pēcdiploma izglītību un veic zinātniskus pētījumus. Stradiņa slimnīcas ārstniecības, izglītības un zinātnes tradīcijas izkoptas jau gadsimta garumā.

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV - 1038
Tālrunis (Administrācija) 67042400
E-pasts: aslimnica@aslimnica.lv, mājaslapa: www.aslimnica.lv

Pamatkapitāla lielums: 156 479 089 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” līdzdalība citās kapitālsabiedrībās: 99,58% SIA „Veselības centrs „Biķernieki””; 100% SIA „Rīgas Hematoloģijas centrs”

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs 
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" valdes loceklis Kaspars Plūme
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" valdes loceklis prof. Haralds Plaudis

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" padomes priekšsēdētāja Tīna Kukka 
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" padomes loceklis Valts Ābols
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" padomes loceklis Erki Molder (Erki Mölder)

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stratēģiskais mērķis: saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot kvalitatīvus, efektīvus un pieejamus plaša spektra terciārā līmeņa, neatliekamās un plānveida veselības aprūpes pakalpojumus Latvijas iedzīvotājiem, īstenojot ārstniecības iestāžu sadarbības teritoriju principu Pierīgā un Rīgā, vienlaikus nodrošinot klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un zināšanu pārnesi uz reģioniem, kā arī veicinot zinātnes un pētniecības attīstību.

Apstiprināts gada pārskats un izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā skatīt www.aslimnica.lv.

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" (turpmāk - RAKUS) ir valstī lielākā neatliekamās palīdzības daudzprofilu veselības aprūpes iestāde, kas sniedz medicīnisko palīdzību visās svarīgākajās specialitātēs un nodrošina pilnu pacienta izmeklēšanu. RAKUS ir vienīgā vieta Latvijā, kur nepieciešamā palīdzība tiek sniegta mikroķirurģijas un toksikoloģijas pacientiem un pacientiem ar politraumām. Šeit norit mācību darbs, stiprinot sadarbību ar Rīgas Stradiņa universitāti un veidojot slimnīcu arī kā zinātnes centru. RAKUS ir lielākā daudzprofilu slimnīca Latvijā, kas tika izveidota, apvienojot klīnikas "Gaiļezers", "Biķernieki", Latvijas Onkoloģijas centru, Patoloģijas centru un Latvijas Infektoloģijas centru.

VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" 
Valdemāra iela 46, Ainaži, Salacgrīvas novads, LV - 4035
Tālrunis (Administrācija) 64043273
E-pasts: slimnica@ainazuslimnica.lv, mājaslapa: www.ainazuslimnica.lv

Pamatkapitāla lielums: 1 683 386 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā "Ainaži"" valdes locekle Santa Vāverāne.

VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" stratēģiskais mērķis: saglabāt, uzlabot un atjaunot bērnu un jauniešu psihisko veselību, nodrošinot kvalitatīvu, efektīvu, uz pacientu vērstu psihiatrijas pakalpojumu sniegšanu ilgstoši slimojošiem Latvijas bērniem un jauniešiem.

Apstiprināts gada pārskats un izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā, skatīt www.ainazuslimnica.lv.

VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā "Ainaži"" tiek sniegta plānveida psihiatriskā palīdzība bērniem un pusaudžiem. Slimnīcā ārstējas bērni un jaunieši no četru līdz 18 gadu vecumam. Slimnīcā bērni turpina mācības un attīsta intereses sev vēlamā jomā. Tā kā slimnīca atrodas gleznainās vietās Rīgas jūras līča krastā un pie Salacas upes krastiem, pacientiem tiek piedāvātas arī dažādas rehabilitācijas iespējas. 

 

VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" 
Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils, LV-5417
Tālrunis (Administrācija) 65402220
E-pasts: dpns@dpns.gov.lv, mājaslapa: www.dpns.gov.lv

Pamatkapitāla lielums: 16 668 804 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

Atbilstoši  Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra rīkojumam Nr.12 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" reorganizāciju" notikusi abu slimnīcu apvienošana.

VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" valdes priekšsēdētāja Sarmīte Ķikuste 
VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" valdes loceklis Reinis Joksts

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” stratēģiskais mērķis: VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" stratēģiskais mērķis – saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot uz pacientu vērstu, kvalitatīvu neatliekamās, plānveida un ilgstošās psihiatrijas pakalpojumu sniegšanu Latgales reģiona un Latvijas iedzīvotājiem.

Apstiprināts gada pārskats, skatīt www.dpns.gov.lv. Izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā, skatīt www.dpns.gov.lv.

VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ir viena no lielākajām psihiatriskā profila ārstniecības iestādēm  Latvijā.   Slimnīca dibināta 1924.gada 26.oktobrī. Saskaņā ar 2020. gada 7. janvāra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 12 “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" un valsts sabiedrības ar ierobežotu "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"  reorganizāciju” ir veikta VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" un  VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"  reorganizācija, veicot kapitālsabiedrību apvienošanu. Slimnīca nodrošina plašu garīgās veselības aprūpes  pakalpojumu spektru, ieskaitot:

  • ambulatorās psihiskās veselības aprūpes pakalpojumus;
  • stacionāros psihiskās veselības aprūpes pakalpojumus, t.sk. piespiedu ārstēšanu pēc tiesas lēmuma;
  • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. 

SIA "Lielstraupes pils" 
"Lielstraupes pils", Straupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4152
Juridiskā adrese: Brīvības iela 72 k-1, Rīga, LV-1011 
E-pasts: Lielstraupes_pils@vm.gov.lv

Pamatkapitāla lielums: 142 696 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

SIA "Lielstraupes pils" valdes loceklis Gints Čanders

Apstiprināts gada pārskats un izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā. 

VSIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca" pārskati: 

SIA „Ludzas medicīnas centrs”
Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Tālrunis (Administrācija)  65707090
E-pasts: info@ludzahospital.lv, mājaslapa: www.ludzahospital.lv

 Pamatkapitāla lielums 7 321 722 eiro

SIA “Ludzas medicīnas centrs” valdes loceklis Juris Atstupenis

SIA “Ludzas medicīnas centrs” stratēģiskais mērķis: nodrošināt uz pacientu vērstu, kvalitatīvu, I līmeņa slimnīcas statusam atbilstošu veselības aprūpi iedzīvotājiem Ludzas novadā un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes slimnīca” sadarbības teritorijā.

SIA „Ludzas medicīnas centrs” dalībnieki:
1) Latvijas Republikas Veselības ministrija, reģistrācijas Nr. 90001474921, adrese - Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011, kuru pārstāv Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs, kas pārstāv 4 242 680 kapitāla daļas (58 %);
2) Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000017453, adrese - Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701, kuru pārstāv Ludzas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Ludzas novada domes izpilddirektors Sergejs Jakovļevs, kas pārstāv 3 079 042 kapitāla daļas (42 %).

Informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu skatīt ludzashospital.lv

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" 
Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008
Tālrunis (Administrācija) 67766124
E-pasts: info@nrc.lv, mājaslapa: www.nrcvaivari.lv

Pamatkapitāla lielums: 3 290 477 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" valdes priekšsēdētāja Margarita Epermane
VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" valdes loceklis Jānis Felts
VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" valdes locekle Zoja Osipova

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" stratēģiskais mērķis: saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot kompleksu multidisciplināru rehabilitācijas pakalpojumu un tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanu Latvijas iedzīvotājiem, tai skaitā bērniem, vienlaikus nodrošinot klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un veicinot zinātnes un pētniecības attīstību.

Apstiprināts gada pārskats un izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā, skatīt www.nrcvaivari.lv

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" ir medicīniskās rehabilitācijas, veselības un sociālās aprūpes, izglītības un zinātnes valsts nozīmes iestāde. Viens no galvenajiem "Vaivari" uzdevumiem ir otrā posma medicīniskā rehabilitācija. 

VSIA "Piejūras slimnīca" 
Jūrmalas iela 2, Liepāja, LV - 3401
Tālrunis (Administrācija) 63425311, e-pasts: slimnica@lps.gov.lv, mājaslapa: www.piejurasslimnica.lv

Pamatkapitāla lielums: 699 475 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

VSIA "Piejūras slimnīca" valdes priekšsēdētājs Artūrs Bērziņš

VSIA "Piejūras slimnīca" stratēģiskais mērķis: saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju psihisko veselību, nodrošinot kvalitatīvu, efektīvu, uz pacientu vērstu psihiatrijas pakalpojumu sniegšanu Kurzemes reģiona iedzīvotājiem.

Apstiprināts gada pārskats, skatīt piejurasslimnica.lv. Izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā, skatīt piejurasslimnica.lv

VSIA "Piejūras slimnīca" ir  izveidota  2005.gada 29.augustā, apvienojot vienā juridiskā personā "Liepājas onkoloģisko slimnīcu" un "Liepājas psihoneiroloģisko slimnīcu". VSIA "Piejūras slimnīca" ir sertificēta ārstniecības iestāde, kas sniedz specializētus ambulatoros un stacionāros pakalpojumus vairāk nekā 200 000 Kurzemes reģiona iedzīvotāju. 

VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs"  
Tvaika iela 2, Rīga, LV - 1005
Tālrunis: (Uzziņām) 67080112
E-pasts: rpnc@rpnc.lv, mājaslapa: www.rpnc.lv

Pamatkapitāla lielums: 12 012 722 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs" valdes priekšsēdētāja Sandra Pūce
VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs" valdes loceklis Ģirts Ansons

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs stratēģiskais mērķis: saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju psihisko veselību, nodrošinot kvalitatīvu, efektīvu, uz pacientu vērstu neatliekamās un plānveida psihiatrijas un narkoloģijas pakalpojumu sniegšanu Latvijas iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt tiesu ekspertīzes psihiatrijas, psiholoģijas un narkoloģijas jomā un visu veidu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, vienlaikus uzturot klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un veicinot zinātnes un pētniecības attīstību.

Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs sniedz ambulatoro un stacionāro medicīnisko palīdzību personām ar psihiskām slimībām vai uzvedības traucējumiem; piemēro medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus saskaņā ar tiesas (tiesneša) lēmumu; konsultē citas ārstniecības iestādes garīgās veselības aprūpes jomā; veic psihiatrisko rehabilitāciju; veic tiesu psihiatriskās, tiesu psiholoģiskās un kompleksās ekspertīzes; nodrošina klīniskās izglītības bāzi, sniedz informatīvu un konsultatīvu atbalstu valsts pārvaldes institūcijām garīgās veselības aprūpes jomā. 2007.gada 1.martā centrs pārņēma arī Narkoloģijas valsts aģentūras funkcijas: veic narkotisko un psihotropo vielu un alkohola ietekmes ekspertīzes; sniedz ambulatoro un stacionāro narkoloģisko palīdzību.

Apstiprināts gada pārskats. Izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā, skatīt www.rpnc.lv

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" 
Filozofu iela 69, Jelgava, LV 3008
Tālrunis (Administrācija) 63026690
E-pasts: slimnica@gintermuiza.lv, mājaslapa: www.gintermuiza.lv 

Pamatkapitāla lielums: 12 758 840 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža" valdes loceklis Artūrs Bērziņš

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" stratēģiskais mērķis: saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju psihisko veselību, nodrošinot kvalitatīvu, efektīvu, uz pacientu vērstu psihiatrijas un narkoloģijas pakalpojumu sniegšanu Zemgales un Kurzemes reģiona iedzīvotājiem, tai skaitā bērniem.

Apstiprināts gada pārskats un izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā, skatīt www.gintermuiza.lv

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža" sniedz psihiatrisko medicīnisko palīdzību un nodrošina narkoloģiskās rehabilitācijas palīdzību visas Latvijas iedzīvotājiem. 

VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" 
Valkas iela 11, Strenči, Strenču novads, LV - 4730
Tālrunis (Administrācija) 64731340
E-pasts: info@strencupns.lv, mājaslapa: www.strencupns.lv

Pamatkapitāla lielums: 2 762 795 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" valdes locekle Maija Ancveriņa

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stratēģiskais mērķis: saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju psihisko veselību, nodrošinot kvalitatīvu, efektīvu, uz pacientu vērstu psihiatrijas un narkoloģijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem Vidzemes reģionā.

Apstiprināts gada pārskats un izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā, skatīt www.strencupns.lv

VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" ir tradīcijām bagāta ārstniecības iestāde, kas sniedz stacionāru palīdzību ar psihiskām slimībām slimiem pacientiem. Slimnīcā ir pieejams arī plašs rehabilitācijas pakalpojumu klāsts - psihologa, mūzikas terapeita, kustību terapeita un ergoterapeita pakalpojumi. Slimnīcā veic arī ambulatorās tiesu psihiatriskās ekspertīzes.  

VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" 
Duntes iela 22, Rīga, LV - 1005
Tālrunis (Administrācija) 67399300
E-pasts: tos@tos.lv, mājaslapa: www.tos.lv

Pamatkapitāla lielums: 4 044 523 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode 
VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" valdes locekle Inese Rantiņa
VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" valdes loceklis Modris Ciems

VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” stratēģiskais mērķis: saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot kvalitatīvu, efektīvu un pieejamu neatliekamās un plānveida medicīniskās palīdzības, kā arī terciārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu traumatoloģijā un ortopēdijā Latvijas iedzīvotājiem, vienlaikus nodrošinot klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un veicinot zinātnes un pētniecības attīstību.

Apstiprināts gada pārskats un izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā, skatīt www.tos.lv.

VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"  ir specializēta ārstniecības iestāde, kas sniedz augsti kvalificētu ārstniecības pakalpojumu primāru un sekundāru palīdzību skeleta traumu gadījumos, kompli­cētu traumu seku novēršanā, veic ortopēdiskas un rekonstruktīvas operācijas dažādu skeleta un locītavu slimību gadījumos. Slimnīcas darbības virzieni ir specifiskā ķirurģija (traumatoloģija, ortopēdija, endoprotezēšana, artroskopiskā ķirur­ģija, mikroķirurģija, mugurkaula ķirurģija, onkoloģiskā ķirurģija, septiskā ķirurģija, plaukstas ķirurģija), radioloģiskā un cita veida diagnostika, ambulatorā aprūpe un konsultācijas, rehabilitācija, apmācība un pētnieciskā darbība.