Ik pēc diviem gadiem Veselības ministrija un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas Reģionālais birojs noslēdz divgades sadarbības līgumu, nosakot attiecīgās divgades prioritātes, kas ir vienlīdz svarīgas Latvijai, kā arī pašam PVO Eiropas reģionam.

Sadarbības ietvaros PVO sniedz konsultantu pakalpojumus, ekspertīzi par konkrētām veselības jomām, atbalsta semināru un apmācību organizēšanu, u.c.  

2022.gada 29.jūnijā noslēgts divgades sadarbības līgums starp Latvijas Republikas Veselības ministriju un PVO Eiropas Reģionālo biroju. Līguma teksts angļu valodā:

PVO Eiropas Reģionālo biroja un Latvijas Republikas valdības līgums par tehniski konsultatīvās sadarbības attiecību izveidošanu parakstīts Rīgā, 1995.gada 27.jūlijā.