Ik pēc četriem gadiem Veselības ministrija un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas Reģionālais birojs noslēdz sadarbības stratēģiju, nosakot attiecīgā perioda sadarbības prioritātes, kas ir vienlīdz svarīgas Latvijai, kā arī pašam PVO Eiropas reģionam.

Sadarbības ietvaros PVO sniedz konsultantu pakalpojumus, ekspertīzi par konkrētām veselības jomām, atbalsta semināru un apmācību organizēšanu, u.c.  

2023.gada 13.decembrī noslēgta Latvijas Republikas Veselības ministrijas un PVO Eiropas Reģionālo biroja Sadarbības Stratēģija 2024.-2027.gadam

PVO Eiropas Reģionālo biroja un Latvijas Republikas valdības līgums par tehniski konsultatīvās sadarbības attiecību izveidošanu parakstīts Rīgā, 1995.gada 27.jūlijā.