Semināru cikls topošajiem un jaunajiem ģimenes ārstiem

Veselības ministrija un Latvijas Jauno Ārstu Asociācija sadarbībā ar citām nozares organizācijām rīko semināru ciklu jaunajiem ģimenes ārstiem – gan rezidentiem, gan jaunajiem sertificētajiem ģimenes ārstiem, lai informētu jaunos speciālistus par dažādiem ar ģimenes ārsta darbu saistītiem tehniskiem un organizatoriskiem jautājumiem.

Seminārā paredzēts laiks jautājumu un atbilžu sesijai, turklāt pirms katra semināra dalībniekiem ir iespēja anonīmi iesūtīt sev interesējošus jautājumus par attiecīgā semināra tēmām. Jautājumus būs iespēja uzdot arī semināra laikā. Semināri tiks ierakstīti un vēlāk publicēti.

Plānoti kopā četri semināri par šādām tēmām:

1. seminārs: Darba uzsākšana, iegūstot sertifikātu. Prasības prakses pārņemšanai, atvēršanai, līguma slēgšanai ar NVD. Eiropas Savienības, valsts un pašvaldību atbalsts jaunajiem ģimenes ārstiem.

2. seminārs: Tehniskās un organizatoriskās prasības ģimenes ārsta praksēm: prasības telpām, iekārtām, higiēnas un pretepidēmiskā plāna izstrāde u.c. jautājumi.

3. seminārs: Medicīnisko dokumentu lietvedība, personas datu aizsardzība ģimenes ārsta darbā.

4. seminārs: Ģimenes ārsta sadarbība ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (VDEĀVK): pacienta nosūtīšana uz komisiju, komisijas kompetences, atvieglojumu veidi u.c. jautājumi.

2023.gada 31.maijā norisinājās pirmais seminārs semināru ciklā jaunajiem ģimenes ārstiem, ko organizēja Latvijas Jauno Ārstu Asociācija un Veselības ministrija  sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu.

Semināra "Darba iespējas, kļūstot par sertificētu ģimenes ārstu" video ieraksts pieejams youtube.com

Semināra tēma: "Darba uzsākšana, iegūstot sertifikātu. Prasības prakses pārņemšanai, atvēršanai, līguma slēgšanai ar NVD. Eiropas Savienības, valsts un pašvaldību atbalsts jaunajiem ģimenes ārstiem".

Pirmā semināra tēmas:

  • Ģimenes ārstu prakšu pārņemšana Rīgā un reģionos
  • Atbalsts ģimenes ārstu piesaistei un noturēšanai
  • Pašvaldību atbalsts ģimenes ārstu piesaistei un noturēšanai
  • Praktiska pieredze darba uzsākšanai ģimenes ārsta praksē
  • Jautājumu un atbilžu sesija, atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem

Otrais seminārs semināru ciklā norisinājās 2023. gada 8. novembrī, ko organizēja Latvijas Jauno Ārstu Asociācija un Veselības ministrija sadarbībā ar Veselības inspekciju un Labklājības ministriju. 

Semināra "Tehniskās un organizatoriskās prasības ģimenes ārsta praksēm: prasības telpām, iekārtām, higiēnas un pretepidēmiskā plāna izstrāde. Pieejamība" video ieraksts pieejams youtube.com.

Semināra tēma: “Tehniskās un organizatoriskās prasības ģimenes ārsta praksēm (prasības telpām, iekārtām, higiēnas un pretepidēmiskā plāna izstrāde u.c.), prakses pieejamība cilvēkiem ar kustību, redzes, dzirdes u.c. traucējumiem”.

Otrā semināra tēmas:

  • Obligātās prasības ģimenes ārstu praksēm
  • Biežākās kļūdas un aizrādījumi par obligāto prasību ievērošanas jautājumiem
  • Prakses telpu pieejamība un darba pielāgošana cilvēkiem ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem
  • Jautājumu un atbilžu sesija, atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem