Kopš 2004.gada PVO Eiropas Reģionālais birojs un Eiropas Veselības sistēmu un politikas observatorijas centrs kopīgi organizē Baltijas politikas dialogu (turpmāk tekstā - BPD) - ikgadēju tikšanos ar 3 Baltijas valstu veselības nozares vecāko līmeņa lēmumu pieņēmējiem, ieskaitot ministrus, viņu padomniekus un pārstāvjus no dažādām veselības jomas iestādēm un ieinteresēto personu organizācijām. 

Šīs apakšreģionālās sanāksmes veicina pieredzes un labākās prakses apmaiņu, kā arī veido pārrobežu saites un tīklus. Tie ļauj dalībniekiem neformālā veidā diskutēt par kopīgiem aktuāliem veselības politikas jautājumiem, dalīties viedokļos un pieredzē par veselības sistēmas pārvaldību un reformēšanu un izpētīt politikas iespējas iedzīvotāju veselības un veselības aprūpes jomā. 

2020.gada 17.BPD bija plānots Lietuvā, Palangā, taču ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, pasākums pārcelts. 

16.Baltijas politikas dialoga dalībnieki

Igaunijā (Viljandi) 2019.gadā no 10.oktobra līdz 11.oktobrim notika 16.Baltijas politikas dialogs:

Sanāksmē galvenā uzmanība pievērsta slimnīcu mainīgajai lomai un to potenciālam, veidojot vietējos aprūpes sniedzēju tīklus, lai nodrošinātu vislabākās iespējamās aprūpes pieejamību, īpaši mazāk blīvi apdzīvotos apgabalos.

Latvijas delegāciju 10.oktobrī vadīja veselības ministre Ilze Viņķele un 11.oktobrī - Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieka veselības politikas jautājumos p.i. Līga Šerna. Pasākumā piedalījās Latvijas, Igaunijas un Lietuvas augsta līmeņa amatpersonas un veselības aprūpes eksperti, kā arī starptautiska līmeņa speciālisti un pētnieki.

Sanāksmes darbs noritēja vairākās sesijās, kuru laikā diskutēts par izaicinājumiem, labajām praksēm, pieredzi un plāniem Baltijas valstīs jaunu aprūpes modeļu un tīklu kontekstā. Pasākuma programma, dalībnieku saraksts, kā arī delegācijas ekspertu prezentācijas skatīt šeit. 

/Foto: Igaunija (Viljandi) 16.Baltijas politikas dialoga dalībnieki/