Kopš 2004.gada PVO Eiropas Reģionālais birojs un Eiropas Veselības sistēmu un politikas observatorijas centrs kopīgi organizē Baltijas politikas dialogu (turpmāk tekstā - BPD) - ikgadēju tikšanos ar 3 Baltijas valstu veselības nozares lēmumu pieņēmējiem, ieskaitot ministrus, viņu padomniekus un pārstāvjus no dažādām veselības jomas iestādēm, kā arī ieinteresēto personu organizācijām. 

Šīs reģionālās sanāksmes veicina pieredzes un labākās prakses apmaiņu, kā arī veido pārrobežu saites un tīklus. Tie ļauj dalībniekiem neformālā veidā diskutēt par kopīgiem aktuāliem veselības politikas jautājumiem, dalīties viedokļos un pieredzē par veselības sistēmas pārvaldību un reformēšanu, kā arī izpētīt politikas iespējas veselības aprūpes jomā. 

Nākamais BPD norisināsies 2024.gada 7.-8.martā Rīgā; dalībnieki diskutēs par primārās veselības aprūpes transformāciju Baltijas valstīs, ņemot vērā starptautisko ekspertu rekomendācijas un citu valstu labo praksi.