Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas komisijas mērķis ir nodrošināt mērķtiecīgu un koordinētu antimikrobiālās rezistences ierobežošanu valstī un veicināt vienas veselības principa ieviešanu antimikrobiālās rezistences ierobežošanas politikā. 

Veselības ministrijas kontaktpersona: Jana Feldmane, Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja, tālrunis: 67876119, e-pasts: jana.feldmane@vm.gov.lv

Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas komisijas sēdes protokoli: