ERAF

Mērķis: ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.

Mērķa grupa ir ārstniecības iestādes.

Atbalstāmās darbības:

 • projekta vadības nodrošināšana;
 • būvdarbi;
 • tehnoloģiju piegāde;
 • informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Pieejamais attiecināmais finansējums:Trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 15 632 498 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 13 287 623 eiro apmērā un nacionālais finansējums 2 334 875 eiro ( (maksimālais valsts budžeta finansējums – 1 406 925 eiro un minimālais privātais finansējums – 937 950 eiro).

Atlases veids: Ierobežota projektu atlase

Ministru kabineta noteikumi Nr. 56 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu"

VM16.04.2018.rīkojums Nr.69 SAM 9.3.2. III kārtas finansējuma sadalījums 

 

 • Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"
 • SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"
 • SIA "Cēsu klīnika"
 • SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca"
 • SIA "Jūrmalas slimnīca"
 • SIA "Kuldīgas slimnīca"
 • SIA "Ogres rajona slimnīca"
 • SIA "Alūksnes slimnīca"
 • SIA "Krāslavas slimnīca"
 • SIA "Preiļu slimnīca"
 • SIA "Siguldas slimnīca"
 • SIA "Tukuma slimnīca"
 • Līvānu novada domes pašvaldības SIA "Līvānu slimnīca"
 • SIA "Aizkraukles slimnīca"
 • SIA "Bauskas slimnīca"
 • SIA "Limbažu slimnīca"
 • SIA "Ludzas medicīnas centrs"
 • SIA "Saldus medicīnas centrs"
 • Pašvaldības SIA "Saulkrastu slimnīca"
 • SIA "Priekules slimnīca"
 • SIA "Rīgas 1.slimnīca"
 • SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca"
Ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju iegādes vērtēšanas kārtība 

 

 

1.pielikums 

 

 

2.pielikums 

 

 

3.pielikums

 

 

4.pielikums

 

 

5.pielikums 

 

 

6.pielikums 

 

 

7.pielikums

 

 

8.pielikums

 

 

Saprātīgās peļņas norma 2023.gadā 
Saprātīgas peļņas norma 2022.gadā
Saprātīgas peļņas norma 2021.gadā (spēkā no 01.01.2021. līdz 22.03.2021.)
Saprātīgas peļņas norma 2021.gadā (spēkā no 23.03.2021.)
Saprātīgas peļņas norma 2020.gadā

 

Infrastruktūras izmantošanas valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai proporcijas aprēķināšanas un aprēķina iekļaušanas projekta iesnieguma veidlapā metodika

Pielikums
Paraugs