ERAF

Mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.

Mērķa grupa ir ārstniecības iestādes.

Atbalstāmās darbības:

 • projekta vadības nodrošināšana;
 • būvdarbi;
 • tehnoloģiju piegāde;
 • informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Pieejamais attiecināmais finansējums:Trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 15 828 463 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 13 454 193 eiro apmērā un nacionālais finansējums 2 374 270 eiro (maksimālais valsts budžeta finansējums – 1 424 561 eiro un minimālais privātais finansējums – 949 709 eiro).

Atlases veids: Ierobežota projektu atlase

Ministru kabineta noteikumi Nr. 56 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu"

VM16.04.2018.rīkojums Nr.69 SAM 9.3.2. III kārtas finansējuma sadalījums 
Ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju iegādes saskaņošanas kārtība 

Infrastruktūras izmantošanas valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai proporcijas aprēķināšanas un aprēķina iekļaušanas projekta iesnieguma veidlapā metodika

Saprātīgas peļņas norma 2020.gadā

Saprātīgas peļņas norma 2021.gadā

 

 • Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"
 • SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"
 • SIA "Cēsu klīnika"
 • SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca"
 • SIA "Jūrmalas slimnīca"
 • SIA "Kuldīgas slimnīca"
 • SIA "Ogres rajona slimnīca"
 • SIA "Alūksnes slimnīca"
 • SIA "Krāslavas slimnīca"
 • SIA "Preiļu slimnīca"
 • SIA "Siguldas slimnīca"
 • SIA "Tukuma slimnīca"
 • Līvānu novada domes pašvaldības SIA "Līvānu slimnīca"
 • SIA "Aizkraukles slimnīca"
 • SIA "Bauskas slimnīca"
 • SIA "Limbažu slimnīca"
 • SIA "Ludzas medicīnas centrs"
 • SIA "Saldus medicīnas centrs"
 • Pašvaldības SIA "Saulkrastu slimnīca"
 • SIA "Priekules slimnīca"
 • SIA "Rīgas 1.slimnīca"
 • SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca"