Informācija par Veselības ministrijas nomātiem īpašumiem:

Nomnieks: Veselības ministrija
Iznomātājs: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Adrese: Brīvības iela 72 k-1
Līguma darbības termiņš: līdz 31.12.2026.
Platība: 2378,40 m2
Nomas maksa: 9,4764 eiro/m2

Informācija par Veselības ministrijas nomātajiem nekustamajiem īpašumiem

Informācija par Veselības ministrijas nekustamajiem īpašumiem, kurus paredzēts nomāt

Informācija par Veselības ministrijas iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem

Informācija par Veselības ministrijas nekustamajiem īpašumiem, kurus paredzēts iznomāt

Informācija par darbības nodrošināšanai nevajadzīgo valsts kustamo mantu

/Informācijas avots: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"/