Informācija par Veselības ministrijas nomātajiem īpašumiem:

Nomnieks: Veselības ministrija
Iznomātājs: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Adrese: Brīvības iela 72 k-1, Rīga
Līguma darbības termiņš: līdz 31.12.2026.
Platība: 2378,40 m2
Nomas maksa: 12,70 eiro/m2 ar PVN (nomas maksā iekļautas fiziskās apsardzes un telpu uzkopšanas izmaksas)

Informācija par Veselības ministrijas iznomātajiem īpašumiem:

Nomnieks: A/S "Zentenes lauksaimnieks"
Iznomātājs: Veselības ministrija
Adrese: "Rindzeles narkomānu rehabilitācijas centrs", Zentenes pag., Tukuma nov.
Līguma darbības termiņš: 28.05.2030.
Platība: zemes vienības daļa 13,40 ha un divas būves
Nomas maksa: ceturksnī - 350,00 eiro bez PVN