Padomes mērķis: Veicināt cilvēku biomonitoringa attīstību Latvijā, noteikt tā prioritātes, koordinēt līdzdalību Eiropas Savienības biomonitoringa projektos un veicināt pilotprogrammas un rekomendāciju biomonitoringa veikšanai Latvijā izstrādāšanu.

Cilvēku biomonitoringa padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētājs: Dzintars Mozgis, Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos

Padomes locekļi:
Judīte Dipāne, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta Piesārņojumu novēršanas nodaļas vecākā eksperte
Vilnis Dzērve –Tāluts, Latvijas Ārstu biedrības valdes loceklis, Ētikas komisijas priekšsēdētājs, ārsts kardiologs
Jolanta Geduša, Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte
Normunds Kadiķis, Veselības inspekcijas Produktu un tirgus uzraudzības un kontroles departamenta Sabiedrības veselības uzraudzības nodaļas vecākais speciālists vides veselības jautājumos 
Inese Mārtiņsone, Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras „Darba drošības un vides veselības institūts” Higiēnas un arodslimību laboratorijas vadītāja
Inese Paune, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā referente
Anita Segliņa, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte
Jana Simanovska, Vides konsultatīvās padomes locekle, biedrības „Ekodizaina kompetences centrs” ekodizaina eksperte
Māris Valdovskis, Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Pārtikas nekaitīguma nodaļas vadītājs

Veselības ministrijas kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļa vecākā eksperte, Anita Segliņa, tālrunis: 67876102, e-pasts: anita.seglina@vm.gov.lv

Cilvēku biomonitoringa padomes sanāksmju protokoli:

2017.gada 13.jūnija padomes darba kārtība: Pirmās sēdes protokola apstiprināšana; Eiropas Kopīgās programmas projekta (EJP) „European Human Biomonitoring Initiative” (HBM4EU) virzība, pirmajā pusgadā paveiktais un turpmākie darba uzdevumi; Vadlīniju izstrāde komunikācijas jautājumu risināšanai ar pētījumos iesaistītajām personām; Juridiskie aspekti bioloģisko materiālu iegūšanai cilvēku biomonitoringa pētījumu sabiedrības veselības interesēs veikšanai, personas datu aizsardzība, ētikas prasības; Citi jautājumi.