Indra Dreika

Indra Dreika

Valsts sekretāre
VM valsts sekretāres vietniece resursu un pārmaiņu vadības jautājumos

Agnese Vaļuliene

Valsts sekretāres vietniece resursu un pārmaiņu vadības jautājumos
VM valsts sekretāres vietniece veselības politikas jautājumos

Līga Šerna

Valsts sekretāres vietniece veselības politikas jautājumos

Boriss Kņigins

Valsts sekretāres vietnieks finanšu jautājumos