Indra Dreika

Indra Dreika

Valsts sekretāre
VM valsts sekretāres vietniece resursu un pārmaiņu vadības jautājumos

Agnese Vaļuliene

Valsts sekretāres vietniece resursu un pārmaiņu vadības jautājumos

Boriss Kņigins

Valsts sekretāres vietnieks finanšu jautājumos
Antra Valdmane

Antra Valdmane

Valsts sekretāra vietnieka veselības politikas jautājumos p. i.