Informācija par Ukrainas mediķu nodarbinātību Latvijā latviešu, ukraiņu, krievu un angļu valodās/ Інформація про можливості працевлаштування для українських лікарів латиською, українською, російською та англійською мовами:

(Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 349. punkts un 16. punkts - pilnībā vakcinēta persona – persona, kurai atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai Vakcinācijas rokasgrāmatai ievadīts pirmreizējās vakcinācijas pilnam kursam paredzētais Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētas vai Pasaules Veselības organizācijas atzītas vakcīnas devu skaits, un kopš vakcinācijas kursa pabeigšanas ir pagājušas ne mazāk kā 14 dienas).

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā ir noteiktas Ukrainas civiliedzīvotāju tiesības sniegt psihologa pakalpojumus (likuma 14.1 pants). 

Kontaktpersona jautājumos par Ukrainas psihologu nodarbinātību: 

Ivans Jānis Mihailovs, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks

+371 67507833janis.mihailovs@ikvd.gov.lv

https://www.ikvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/psihologiem

Labklājības ministrijas tīmekļvietnē www.lm.gov.lv papildu pieejama informācija par bezmaksas tālruni par sociālo atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem – 80700011, par pārtikas un higiēnas preču pakām, u.c., informācija.