Informācija par Ukrainas mediķu nodarbinātību Latvijā

Інформація про можливості працевлаштування для українських лікарів латиською, українською, російською та англійською мовами

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā ir noteiktas Ukrainas civiliedzīvotāju tiesības sniegt psihologa pakalpojumus (likuma 14.1 pants). 

Kontaktpersona jautājumos par Ukrainas psihologu nodarbinātību: 

Ivans Jānis Mihailovs, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks

+371 67507833janis.mihailovs@ikvd.gov.lv

https://www.ikvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/psihologiem

Ukrainas ārstniecības personu un farmaceitu atļaujas īslaicīgās profesionālās darbības veikšanai pagarinās līdz diviem gadiem

Lai Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri šobrīd atrodas Latvijā Krievijas īstenotās karadarbības dēļ, varētu turpināt strādāt veselības aprūpes jomā, Veselības ministrija ir sagatavojusi grozījumus normatīvajā regulējumā*. Tie paredz pagarināt laiku līdz diviem gadiem īslaicīgās profesionālās darbības veikšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri vēlas strādāt iegūtajā profesijā ārstniecībā un farmaceitiskajā aprūpē.

Saistībā ar medijos izskanējušo informāciju par rosināto grozījumu savlaicīgu spēkā stāšanos Veselības ministrija vērš uzmanību, ka Veselības inspekcija automātiski pagarinās  profesionālās darbības atļaujas termiņu, lai tas sasniegtu 1 gadu no atļaujas saņemšanas brīža (atļaujas profesionālās darbības veikšanai tika izsniegtas vēlāk, nekā termiņuzturēšanās atļaujas, kurām daļā gadījumu martā apritētu gads).

Savukārt gadījumā, ja Ukrainas ārstniecības persona, farmaceits vai farmaceita asistents pēc īslaicīgo profesionālo pakalpojumu sniegšanas atļaujas beigām nolems palikt Latvijā un strādāt savā profesijā, tad persona varēs pretendēt uz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijā atbilstoši  likumā  "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajai kārtībai (jāveic Ukrainā iegūtās kvalifikācijas pielīdzināšana Latvijā iegūstamajai kvalifikācijai, kā arī personai būs jāapliecina valsts valodas prasmes apguve C1  līmenī).

Veselības ministrija, Veselības Inspekcija un profesionālās organizācijas (LĀB, LMA, LĀPPOS) līdz šim ir skaidrojuši un arī turpmāk ir gatavi konsultēt ukraiņu mediķus, farmācijas jomas speciālistus un iestādes, kurās viņi strādā, par nodarbinātības jautājumiem. Neskaidrību gadījumā aicinām vērsties Veselības inspekcijā t.67501589, epasts: vi@vi.gov.lv

Šobrīd Latvijā nodarbināti 162 mediķi no Ukrainas, no kuriem ~ 60 % strādā valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs un Latvijā nodarbināti 28 farmaceiti, 7 farmaceitu asistenti no Ukrainas.

Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā

(Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 349. punkts un 16. punkts - pilnībā vakcinēta persona – persona, kurai atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai Vakcinācijas rokasgrāmatai ievadīts pirmreizējās vakcinācijas pilnam kursam paredzētais Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētas vai Pasaules Veselības organizācijas atzītas vakcīnas devu skaits, un kopš vakcinācijas kursa pabeigšanas ir pagājušas ne mazāk kā 14 dienas).

 

 

Дозвіл на тимчасову професійну діяльність українських медичних працівників та фармацевтів буде подовжено до двох років 

Для того, щоб українські цивільні особи, які наразі перебувають у Латвії через військові дії Росії, могли продовжувати працювати у сфері охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я підготувало зміни до нормативно-правової бази*. Ці зміни передбачають продовження до двох років тимчасової професійної діяльності цивільних осіб України, які бажають працювати за професіями медичних працівників та фармацевтичного обслуговування. 

 У зв'язку з інформацією у засобах масової інформації про своєчасне набуття чинності запропонованих змін, Міністерство охорони здоров'я звертає увагу на те, що Інспекція охорони здоров'я автоматично продовжуватиме термін дії дозволу на професійну діяльність до одного (1) року з моменту отримання дозволу (дозволи на професійну діяльність були видані пізніше, ніж посвідки на тимчасове проживання, яким у деяких випадках в березні виповнився б рік). 

Однак, якщо український лікар, фармацевт або  помічник фармацевта вирішить залишитися в Латвії і працювати за фахом після закінчення терміну дії тимчасового дозволу на надання професійних послуг, тоді така особа зможе подати заяву про визнання професійної кваліфікації, отриманої за кордоном, в Латвії в порядку, передбаченому Законом «Про регульовані професії та визнання професійних кваліфікацій» (кваліфікація, отримана в Україні, повинна бути порівняна з кваліфікацією, отриманою в Латвії, а також особа повинна підтвердити рівень володіння державною мовою С1). 

Міністерство охорони здоров'я, Інспекція охорони здоров'я та професійні організації (Асоціація лікарів Латвії (Latvijas Ārstu biedrība LĀB), Латвійська медична академія (Latvijas Medicīnas akadēmija LMA), Латвійська спілка професійних організацій лікарів-практиків (Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība LĀPPOS)) надали роз'яснення та готові консультувати українських медиків, фармацевтів та установи, в яких вони працюють, з питань працевлаштування. У разі будь-яких сумнівів зв'яжіться, будь-ласка, з Інспекцією охорони здоров'я за телефоном 67501589, електронною поштою: vi@vi.gov.lv

Наразі в Латвії працює 162 медичних працівники з України, з яких ~60% працюють у державних та муніципальних медичних закладах, також в Латвії працевлаштовані 28 фармацевтів та 7 асистентів фармацевтів з України.  

* Зміни до Закону «Про підтримку цивільного населення в Україні»  

Дозвіл на тимчасову професійну діяльність українських медичних працівників та фармацевтів буде подовжено до двох років 

Для того, щоб українські цивільні особи, які наразі перебувають у Латвії через військові дії Росії, могли продовжувати працювати у сфері охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я підготувало зміни до нормативно-правової бази*. Ці зміни передбачають продовження до двох років тимчасової професійної діяльності цивільних осіб України, які бажають працювати за професіями медичних працівників та фармацевтичного обслуговування. 

 У зв'язку з інформацією у засобах масової інформації про своєчасне набуття чинності запропонованих змін, Міністерство охорони здоров'я звертає увагу на те, що Інспекція охорони здоров'я автоматично продовжуватиме термін дії дозволу на професійну діяльність до одного (1) року з моменту отримання дозволу (дозволи на професійну діяльність були видані пізніше, ніж посвідки на тимчасове проживання, яким у деяких випадках в березні виповнився б рік). 

Однак, якщо український лікар, фармацевт або  помічник фармацевта вирішить залишитися в Латвії і працювати за фахом після закінчення терміну дії тимчасового дозволу на надання професійних послуг, тоді така особа зможе подати заяву про визнання професійної кваліфікації, отриманої за кордоном, в Латвії в порядку, передбаченому Законом «Про регульовані професії та визнання професійних кваліфікацій» (кваліфікація, отримана в Україні, повинна бути порівняна з кваліфікацією, отриманою в Латвії, а також особа повинна підтвердити рівень володіння державною мовою С1). 

Міністерство охорони здоров'я, Інспекція охорони здоров'я та професійні організації (Асоціація лікарів Латвії (Latvijas Ārstu biedrība LĀB), Латвійська медична академія (Latvijas Medicīnas akadēmija LMA), Латвійська спілка професійних організацій лікарів-практиків (Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība LĀPPOS)) надали роз'яснення та готові консультувати українських медиків, фармацевтів та установи, в яких вони працюють, з питань працевлаштування. У разі будь-яких сумнівів зв'яжіться, будь-ласка, з Інспекцією охорони здоров'я за телефоном 67501589, електронною поштою: vi@vi.gov.lv

Наразі в Латвії працює 162 медичних працівники з України, з яких ~60% працюють у державних та муніципальних медичних закладах, також в Латвії працевлаштовані 28 фармацевтів та 7 асистентів фармацевтів з України.  

 

* Зміни до Закону «Про підтримку цивільного населення в Україні»  

 

Labklājības ministrijas tīmekļvietnē www.lm.gov.lv papildu pieejama informācija par bezmaksas tālruni par sociālo atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem – 80700011, par pārtikas un higiēnas preču pakām, u.c., informācija.