Veselības ministrijas procedūras "Caurlaižu iebraukšanai veselības aprūpes iestāžu teritorijā sagatavošana, pieprasīšana, izsniegšana un lietošana"  mērķis ir noteikt vienotu kārtību, kādā organizēta caurlaižu iebraukšana Latvijas Republikas veselības aprūpes iestāžu teritorijā sagatavošana, pieprasīšana, izsniegšana un lietošana.