Caurlaižu izsniegšanas un Veselības ministrijas ēkas apmeklēšanas procedūra nosaka vienotu kārtību, kādā tiek organizēta Veselības ministrijas ēkas apmeklēšana un ministrijas personalizēto un pastāvīgo caurlaižu sagatavošana, pieprasīšana, izsniegšana un lietošana.

Procedūra attiecas uz Veselības ministrijas ierēdņiem un darbiniekiem, Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu ierēdņiem un darbiniekiem, valsts kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, valdēm un padomēm, Veselības ministrijas galvenajiem speciālistiem.

Veselības ministrijas procedūras "Caurlaižu iebraukšanai veselības aprūpes iestāžu teritorijā sagatavošana, pieprasīšana, izsniegšana un lietošana" mērķis ir noteikt vienotu kārtību, kādā organizēta caurlaižu iebraukšana Latvijas Republikas veselības aprūpes iestāžu teritorijā sagatavošana, pieprasīšana, izsniegšana un lietošana.

Procedūra attiecas uz Veselības ministrijas ierēdņiem un darbiniekiem, Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu ierēdņiem un darbiniekiem, valsts kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, valdēm un padomēm, Veselības ministrijas galvenajiem speciālistiem.