Profesijas standarts ir viens no profesionālās izglītības saturu reglamentējošajiem dokumentiem, kas nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus.

To izpildei nepieciešamas vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences. Izstrādājot profesijas standartu, tiek noteikts profesijas izglītības kvalifikācijas līmenis.

Profesiju standarti ir jāaktualizē reizi piecos gados un kompetentu to aktualizāciju veic attiecīgās profesijas pārstāvji, kurām ir profesionālā pieredze, profesijas nākotnes redzējums, izpratne par izglītības un profesionālās darbības savstarpējo saistību.