Ministru kabineta noteikumi šobrīd vēl izstrādes procesā.