Veselības ministrija izstrādā valsts politiku integrētās veselības aprūpes jomā. 

Veselības ministrija izvērtē veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un organizēšanu tā, lai tiktu nodrošināta visu veselības aprūpes līmeņu integrācija, visa vienam pacientam nepieciešamā veselības aprūpes pakalpojumu integrācija vienotā procesā (secība, termiņi, pieejama informācija u.c.);  

Veselības ministrija sadarbojas ar citu nozaru ministrijām, kā arī pašvaldībām, robežjautājumu risināšanā (veselības aprūpe un izglītība, sociālā aprūpe, invaliditāte, nodarbinātība u.c.).