Iesaistītās puses sadarbojas Vadības komitejas un Operatīvās darba grupas ietvaros.

Galvenās iesaistītās puses aptver valsts pārvaldi (Veselības ministrijas un tās padotības iestādes; Izglītības un zinātnes ministrija; Ekonomikas ministrija), veselības aprūpes darbinieku profesionālās biedrības un apvienības (Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Māsu asociācija, Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienība, Latvijas Jauno Ārstu Asociācija, u.c.), veselības aprūpes izglītības sektoru (Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, medicīnas koledžas) un slimnīcas (Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Austrumu Klīniskā universitāte, u. c.).