Veselības ministrijā apmeklētāju (fizisko personu) pieņemšana organizēta pēc iepriekšēja pieraksta.

Veselības ministrijas apmeklētāja pieteikumā jānorāda:

  • vārds, uzvārds, kas piesaka apmeklējumu
  • turpmākai saziņai tālruņa numurs, e-pasts vai pasta adrese
  • jautājums, par kuru piesaka apmeklējumu Veselības ministrijā
  • informācija par iestādi/-ēm, kurā esat vērsies jautājuma atrisināšanai
  • saziņai jautājumos par apmeklētāju pieņemšanu Veselības ministrijā pa tālruni + 371 67876105 (Komunikācijas nodaļa)

Apmeklētāja pieteikumu var iesniegt:

  • izmantojot e-adresi - digitālo pastkastīti portālā Latvija.lv
  • nosūtīt uz e-pastu: pasts@vm.gov.lv
  • aizpildot apmeklējuma pieteikuma anketu klātienē Veselības ministrijā (1.stāvā pie caurlaižu posteņa)
  • pieteikuma fiziskai iesniegšanai izmantojama tam paredzētā Veselības ministrijas pasta kaste Brīvības ielā 72 k-1 (1.stāvā pie caurlaižu posteņa)
  • jautājumos par dokumentu iesniegšanu Veselības ministrijā, aicinām zvanīt uz tālruņa numuriem: +371 67876067 vai  +371 67876107 (Personāla un dokumentu pārvaldības departaments)

Saziņas iespējas ar Veselības ministriju