Veselības ministrijā apmeklētāju pieņemšana organizēta pēc iepriekšēja pieraksta.

Veselības ministrijas apmeklētāja pieteikumā jānorāda: savs vārds, uzvārds, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese; jautājums par kuru piesakat apmeklējumu Veselības ministrijā; informācija par iestādi/-ēm, kurā esat vērsies jautājuma atrisināšanai.

Saziņa ar Veselības ministriju iespējama: 

Dokumentu fiziskai iesniegšanai izmantojama tam paredzētā Veselības ministrijas pasta kaste Brīvības ielā 72 k-1 (1. stāvā pie caurlaižu posteņa)

  • ja radušies jautājumi par dokumentu iesniegšanu Veselības ministrijā, aicinām zvanīt uz tālruņa numuriem: +371 67876067 vai  +371 67876107 (Personāla un dokumentu pārvaldības departaments)