Valsts pētījumu programmas “Sabiedrības veselība” stratēģiskās vadības padome (turpmāk – Padome) izveidota 2023.gadā. 

Padome izveidota kā konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir sniegt konsultatīvu atbalstu Veselības ministrijai valsts pētījumu programmas “Sabiedrības veselība” izstrādē un ieviešanā. 

Valsts pētījumu programma ir zinātnes palīginstruments, kas darbojas ar mērķi palīdzēt valstij identificēt un pētīt Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākos jautājumus, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu.  

Valsts pētījumu programmas “Sabiedrības veselība” ietvaros tiks veikts Veselības ministrijas ilgtermiņa valsts pasūtījums, kas īstenojams pētniecībā, stiprinot zinātnisko kapacitāti  sabiedrības veselībā, lai radītu jaunas zināšanas un risinājumus slimību profilakses un veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai un veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un noturībspējas stiprināšanai. Programmas ietvaros tiks veicināta pētniecības īstenošana tādās sabiedrības veselības jomās kā infekcijas slimības, neinfekcijas slimības, bērnu veselības aprūpe, cilvēka biomonitoringa programma, veselības aprūpes cilvēkkapitāls, iedzīvotāju veselībpratība.  

Veselības ministrijas kontaktpersona: Ieva Apine, Pārnozaru politikas nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 67876045, e-pasts: ieva.apine@vm.gov.lv 

Padomes priekšsēdētāja: Aiga Balode, Veselības ministrijas valsts sekretāra p.i.  

Padomes priekššēdētājas vietniece: Iveta Gavare, Slimību profilakses un kontroles centra direktore                        

Padomes locekļi

 • Zaiga Barvida, Nacionālā veselības dienesta Ārstniecības pakalpojumu departamenta vecākā projektu vadītāja
 • Daiga Behmane, Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas vadītāja 
 • Uldis Berķis, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta RIS3 vienības vadītājs 
 • Valdis Folkmanis, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesors 
 • Inese Gobiņa, Latvijas Lielo slimnīcu asociācijas pārstāve, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Izglītības un zinātnes daļas vadītājas vietniece zinātnes jautājumos    
 • Agrita Kiopa, Rīgas Stradiņa universitātes zinātņu prorektore                                                 
 • Raimonds Lapiņš, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos 
 • Gunta Rožkalne, Slimību profilakses un kontroles centra Neinfekcijas slimību datu analīzes un pētījumu nodaļas vadītāja 
 • Antra Valdmane, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos 
 • Vladislavs Vesperis, Valsts kancelejas Valsts attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs 
 • Anita Villeruša, Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas priekšsēdētāja