Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Veselības aprūpes nozares apakšpadome (VANA). 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes nolikums

Plašāk par Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi lasīt www.mk.gov.lv

Starpnozaru komisijas mērķis: Nodrošināt sadarbību NTSP ietvaros starp valdības pusi, arodbiedrības pusi un darba devēju pusi veselības aprūpes jautājumos.

Veselības ministrijas kontaktpersona: Anita Jurševica, Juridiskā nodaļas vadītāja vietniece, tālrunis: 67876186, e-pasts: anita.jursevica@vm.gov.lv