Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Veselības aprūpes nozares apakšpadome (VANA). 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes nolikums

Par Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi lasīt www.mk.gov.lv

Starpnozaru komisijas mērķis: Nodrošināt sadarbību NTSP ietvaros starp valdības pusi, arodbiedrības pusi un darba devēju pusi veselības aprūpes jautājumos.

Veselības aprūpes nozares apakšpadomes (VANA) nolikums