Pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumi ir viena no perspektīvākajām un strauji augošākajām eksporta nozarēm Eiropā un citur pasaulē. Statistika rāda, ka Latvijā sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi, augstas kvalitātes tehniskais nodrošinājums un ārstu profesionālisms tiek novērtēts ārvalstīs, ko apstiprina arī stabils ārvalstu pacientu skaita pieaugums. Latvija ir pievilcīga ārvalstu pacientiem ne tikai konkurētspējīgu cenu, īsāka gaidīšanas laika un modernāko ārstēšanas tehnoloģiju izmantošanas dēļ.

 

Vairāk informācijas > healthtravellatvia.lv un www.latvia.travel (Magnetic Latvia)

Ārstniecības iestāžu saraksts, kuras sniedz veselības aprūpes eksporta pakalpojumus un ir saņēmušas attiecīgu Veselības inspekcijas apliecinājumu.

Vairāk informācijas > www.vmnvd.gov.lv (Nacionālais veselības dienests)

Padomes priekšsēdētāja: Elīza Bērziņa, Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktore

Padomes priekšsēdētājas vietniece: Gunta Ušpele, biedrības ”Latvijas veselības tūrisma klasteris” izpilddirektore, Latvijas veselības tūrisma klastera vadītāja

Padomes locekļi:

 • Andžela Gudre, Veselības inspekcijas Reģistru nodaļas vadītāja
 • Lana Kutiščeva, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas pārstāve, SIA ''Veselības centrs 4'' medicīnas tūrisma menedžere
 • Irita Kuzma, Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā eksperte
 • Inga Milaševiča, Nacionālā veselības dienesta direktora vietniece veselības aprūpes administrēšanas jautājumos
 • Jānis Misiņš, Slimību profilakses un kontroles centra Pētniecības un veselības statistikas departamenta Veselības statistikas nodaļas vadītājs
 • Jadviga Neimane, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta Eksporta veicināšanas nodaļas vecākā projektu vadītāja
 • Ināra Pētersone, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas izpilddirektore
 • Madara Lūka - Ruskulova, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietniece
 • Evija Štālberga, Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
 • Aivars Voldeks, Veselības ministrijas Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta direktora vietnieks
 • Luīze Zalcmane, Ārlietu ministrijas Ārējās tirdzniecības un ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas departamenta Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas nodaļas vecāka referente

Padomes sekretariāts: Kārlis Panteļējevs, Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta vecākais eksperts

Koordinācijas padomes pieņemtie lēmumi

Stratēģisko valstu mērķa tirgu saraksts 2023.gadam:

Pamatojoties uz Slimību profilakses un kontroles centra veikto statistikas datu analīzi par ārvalstu pacientiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijā, veselības aprūpes pakalpojumu eksporta Koordinācijas padome lēmusi iekļaut stratēģisko valstu mērķa tirgu sarakstā 2023.gadam šādas valstis (alfabētiskā secībā):

 1. ASV
 2. Dānija
 3. Igaunija
 4. Īrija
 5. Lielbritānija
 6. Lietuva
 7. Norvēģija
 8. Somija
 9. Vācija
 10. Zviedrija

Ārstniecības iestāžu reģistrācija veselības aprūpes eksporta pakalpojumu sarakstā > www.vi.gov.lv 

Vadlīnijas oficiālās statistikas veidlapas aizpildīšanai > www.spkc.gov.lv