Pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumi ir viena no perspektīvākajām un strauji augošākajām eksporta nozarēm Eiropā un citur pasaulē. Statistika rāda, ka Latvijā sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi, augstas kvalitātes tehniskais nodrošinājums un ārstu profesionālisms tiek novērtēts ārvalstīs, ko apstiprina arī stabils ārvalstu pacientu skaita pieaugums. Latvija ir pievilcīga ārvalstu pacientiem ne tikai konkurētspējīgu cenu, īsāka gaidīšanas laika un modernāko ārstēšanas tehnoloģiju izmantošanas dēļ.

Latvijas Tūrisma mārketinga stratēģijā 2018.–2023. gadam un Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam veselības tūrisms ir noteikta kā viena no tūrisma prioritātēm.

Vairāk informācijas > healthtravellatvia.lv (Latvijas veselības tūrisma klasterais) un www.latvia.travel (Magnetic Latvia)

Ārstniecības iestāžu saraksts, kuras sniedz veselības aprūpes eksporta pakalpojumus un ir saņēmušas attiecīgu Veselības inspekcijas apliecinājumu.

Vairāk informācijas > www.vmnvd.gov.lv (Nacionālais veselības dienests)

Padomes priekšsēdētāja: Agnese Vaļuliene, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece resursu un pārmaiņu vadības jautājumos

Padomes priekšsēdētājas vietniece: Gunta Ušpele, biedrības ”Latvijas kūrortpilsētu asociācija” izpilddirektore, Latvijas veselības tūrisma klastera vadītāja

Padomes locekļi:

 • Andžela Gudre, Veselības inspekcijas Reģistru nodaļas vadītāja
 • Jadviga Neimane, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta Eksporta veicināšanas nodaļas vecākā projektu vadītāja
 • Inga Milaševiča, Nacionālā veselības dienesta direktora vietniece veselības aprūpes administrēšanas jautājumos
 • Ginta Ozoliņa, Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece
 • Dace Butāne, Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta direktora vietniece
 • Angelīna Maksimova, Ārlietu Ministrijas Ārējās tirdzniecības un ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas departamenta Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas nodaļas trešā sekretāre
 • Irita Kuzma, Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā eksperte
 • Jānis Misiņš, Slimību profilakses un kontroles centra Pētniecības un veselības statistikas departamenta Veselības statistikas nodaļas vadītājs
 • Lana Kutiščeva, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas pārstāve, SIA ''Veselības centrs 4'' medicīnas tūrisma menedžere
 • Ināra Pētersone, Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes locekle
 • Elīza Bērziņa, Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktore
 • Aivars Voldeks, Veselības ministrijas Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta direktora vietnieks

Padomes sekretariāts: Kārlis Panteļējevs, Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta vecākais eksperts

Koordinācijas padomes pieņemtie lēmumi

Stratēģisko valstu mērķa tirgu saraksts 2021.gadam:

Pamatojoties uz Slimību profilakses un kontroles centra veikto statistikas datu analīzi par 2020.gadā ārvalstu pacientiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijā, veselības aprūpes pakalpojumu eksporta Koordinācijas padome 2021.gada 6. oktobra sēdē nolēma iekļaut stratēģisko valstu mērķa tirgu sarakstā šādas valstis (alfabētiskā secībā):

 1. ASV;
 2. Igaunija;
 3. Īrija;
 4. Lielbritānija;
 5. Lietuva;
 6. Krievija;
 7. Norvēģija;
 8. Ukraina;
 9. Vācija;
 10. Zviedrija.

Ārstniecības iestāžu reģistrācija veselības aprūpes eksporta pakalpojumu sarakstā > www.vi.gov.lv (Veselības inspekcija)

Vadlīnijas oficiālās statistikas veidlapas aizpildīšanai > www.spkc.gov.lv (Slimību profilakses un kontroles centrs)

Informatīvie materiāli par veselības aprūpes eksporta pakalpojumiem Latvijā Koordinācijas padomes apstiprināti kritēriji, pēc kuriem atbildīgajām institūcijām izvietot savās interneta vietnēs saites uz veselības aprūpes pakalpojumu eksportētāju apvienību izveidotajām interneta vietnēm.