Seksuālā un reproduktīvā veselība ir ar cilvēka seksuālo un reproduktīvo sistēmu saistīta fiziska, garīga un sociāla labklājība. Seksuālās un reproduktīvās veselības politika iedalās: seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanā un aprūpē.

Seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas īstenošanā kā viens no prioritārajiem uzdevumiem ir pietiekama un atbilstoša sabiedrības informēšana par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem. Vienlaikus nozīmīgi ir nodrošināt, ka izglītības iestādēs tiek iegūtas pamatzināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu un aprūpi. Būtiski, ka seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas politikas īstenošanā Veselības ministrija cieši sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministriju, izglītības iestādēm, pašvaldībām, kā arī nevalstisko sektoru.

Lai informētu un izglītotu sabiedrību par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru izstrādā ieteikumus un informatīvos materiālus, kā arī organizē pasākumus dažādām vecuma grupām par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumu nozīmi cilvēka dzīvē, atbildīgu un cieņpilnu attiecību veidošanu, kontracepcijas lietošanu, seksuāli transmisīvo infekciju, t.sk. HIV, riskiem un profilaksi, kā arī par grūtniecības pārtraukšanas medicīniskajiem un sociālajiem aspektiem.

  • Informatīvie materiāli par seksuālo un reproduktīvo veselību pieejami Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv
  • Vairāk informācijas par HIV profilakses punktiem Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv
  • Ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma atbalstu Veselības ministrija seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanai ir izveidojusi video lekcijas pedagogiem darbam ar 1.- 6., 7.- 9. un 10.-12.klases skolēniem. Video lekcijas pieejamas Veselības ministrijas vietnē www.esparveselibu.lv