Lai īstenotu savas funkcijas veselības aprūpes jomā, Veselības ministrija atbilstoši Veselības ministrijas nolikumam izstrādā valsts politiku slimību profilakses, diagnostikas, ārstēšanas, pacientu rehabilitācijas un veselības aprūpes organizācijas apakšjomās. 

Veselības ministrija izstrādā tiesību aktus veselības aprūpes jomā, tādējādi nodrošinot tiesisko pamatu veselības aprūpes nodrošināšanai - prasības pakalpojumu sniedzējiem, pakalpojumu pieejamībai, pacientu tiesību un kvalitātes kontroles nodrošināšanai. Šai nolūkā Veselības ministrija sadarbojas ar veselības nozares nevalstiskajām organizācijām, koordinē un pārrauga veselības aprūpes nodrošināšanā iesaistīto iestāžu sadarbību, sadarbojas ar citu jomu valsts iestādēm starpnozaru jautājumu risināšanā.  

Veselības ministrija izstrādā valsts politiku un tiesību aktus neatliekamās medicīniskās palīdzības, katastrofu medicīnas sistēmas jomā, kā arī pārvalda ārkārtējās medicīniskās situācijas valstī.