kopā2

 

 

 

 

Lai novērstu Covid-19 pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai un sociālajai jomai, 2021. gada 27. aprīlī (prot. Nr. 36 27. §) Ministru kabinets apstiprināja Atveseļošanas fonda plānu, kurš iesniegts Eiropas Komisijā 2021. gada 30. aprīlī.

2021. gada 13. jūlijā Atveseļošanas fonda Padomes īstenošanas lēmums apstiprināts Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu padomē (ECOFIN). Atveseļošanas fonda plāna ietvaros veselības sektoram ir piešķirti 181 500 000 EUR (bez PVN), lai attīstītu uz pacientu centrētu integrētu un visaptverošu veselības aprūpi, paaugstinātu pakalpojumu efektivitāti un stiprinātu ambulatoro pakalpojumu sniegšanu. Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas termiņš ir līdz 2026. gadam.

Plašāka informācija par Atveseļošanas fondu pieejama ES fondu mājas lapā:https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/atveselosanas-fonds-main