kopā2

4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” mērķis ir attīstīt vienotu tālākizglītības pieeju veselības aprūpes jomā, kā arī attīstīt simulāciju pieeju veselības aprūpes izglītības sistēmā.

4.2.1.r. reformas “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” mērķis ir uzlabot cilvēkresursu nodrošinājuma un prasmju pilnveides sistēmu veselības nozarē.

Reformas un investīcijas ietvaros:

  • Veselības ministrija izstrādās un ieviesīs  Cilvēkresursu stratēģiju. Cilvēkresursu stratēģija aptver tādas darbības kā medicīnas pamatstudiju nodrošināšana un rezidentūras vietu skaita plānošana atbilstoši pieprasījumam, piesaistes pasākumi, kā arī cilvēkresursu datubāzes pilnveide. Reforma arī izveido sistēmu, lai stiprinātu medicīnas izglītības sistēmu, paredzot ieviest ilgtspējīgu modeli tālākizglītībai un koordinācijas mehānismu izglītības satura kvalitātes nodrošināšanai un uzraudzībai, kā arī simulācijas pieeju visos izglītības līmeņos. Izstrādā IT rīku, lai prognozētu veselības aprūpes darbaspēka nākotnes vajadzības.

Kopējais līdz 2026.gadam pieejamais finansējums ir 605 000 euro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums 500 000,00 euro un valsts budžeta finansējums PVN segšanai 105 000 euro.

 

  • RSU, 3 klīniskās universitātes slimnīcas un 7 reģionālās slimnīcas (saskaņā ar Cilvēkresursu attīstības stratēģijā noteikto) ieviesīs simulāciju pieeju ārstniecības personu un studentu izglītības procesā - medicīnisko simulatoru un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana. Šī pieeja ļauj simulēt dažādas reālās dzīves situācijas, tādējādi dodot iespēju topošajiem un esošajiem medicīnas speciālistiem turpināt pilnveidot savas prasmes.

Kopējais līdz 2026.gadam pieejamais finansējums ir 3 630 000 euro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums 3 000 000,00 euro un valsts budžeta finansējums PVN segšanai 630 000 euro.

Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.2. reformu un investīciju virziena “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” 4.2.1.r. reformas “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” un 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” īstenošanu”

Atlases dokumenti

 

Pasākuma rezultāti

Veselības darbaspēka stratēģija Latvijā