Informācija par ārstniecības personu reģistru un sertifikāciju un par ārstniecības personu reģistrācijas termiņa atjaunošanu.

Statistika par ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām publicēta Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv.