Ārstniecības personāls

Ārstniecības personai un ārstniecības atbalsta personai, kurai ir beidzies reģistrācijas termiņš, ir tiesības to atjaunot. 

Reģistrācijas termiņš Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā ir pieci gadi.

Lai veiktu reģistrācijas termiņa atjaunošanu Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām ir jāvēršas Veselības inspekcijā. Plašāku informāciju par reģistrācijas termiņa atjaunošanu lasīt Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv