Veselības ministrijas izstrādātie politikas plānošanas dokumenti pieejami datubāzē polsis.mk.gov.lv

  • Zobārstniecības amalgamas pakāpeniskas lietošanas samazināšanas plāns 2019.-2020.gadam. Zobārstniecības amalgamas pakāpeniskas lietošanas samazināšanas plāna (turpmāk-Plāns) mērķis ir samazināt zobārstniecības amalgamas izmantošanu, lai mazinātu vides piesārņojumu ar dzīvsudrabu un tādējādi nodrošinātu cilvēka veselības un vides aizsardzību no dzīvsudraba un tā savienojumu antropogēnajām emisijām un noplūdēm. Plāns izstrādāts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/852 (2017.gada 17.maijs) par dzīvsudrabu 10.panta trešo punktu, kas nosaka, ka līdz 2019.gada 1.jūlijam katrai dalībvalstij jāizstrādā nacionālo plānu attiecībā uz pasākumiem, ko tā plāno īstenot, lai pakāpeniski samazinātu zobārstniecības amalgamas izmantošanu.