HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisija.

Komisijas mērķis: Nodrošināt profesionālu nozares speciālistu atbalstu veselības politikas īstenošanai HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanā, kā arī sekmēt starpnozaru sadarbību un nodrošināt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību lēmumu sagatavošanā.

Veselības ministrijas kontaktpersona: Jana Feldmane, Sabiedrības departamenta direktore, tālrunis: 67876119, e-pasts: jana.feldmane@vm.gov.lv

Komisijas darba kārtības un protokoli:

  • 2015., 2014., 2013., 2012.gada komisijas sanāksmes protokoli pieejami Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv

Papildu informācija

  • PVO/UNODC ekspertu vidusposma izvērtēšanas ziņojums Latvijas nacionālajai HIV programmai 2009.-2013.gadam