Veselības ministrija izstrādā tiesību aktus un pārrauga ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu, kā arī pacientu un ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistru darbību sadarbībā ar Veselības inspekciju un Slimību profilakses un kontroles centru

Veselības ministrija pārrauga ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību atbilstības novērtēšanu, ārstniecības iestāžu reģistra uzturēšanu un aktualizēšanu, kā arī ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzturēšanu un aktualizēšanu. 

Plašāku informāciju par ārstniecības iestāžu un ārstniecības personu reģistrāciju lasīt Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv