kopā2

 

 

 

 

Plašāka informācija par 4.3.1.r. reformas "Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums” un 4.3.1.1.i. investīcijas "Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai" īstenošanu pieejama Nacionālā veselības dienesta mājaslapā ŠEIT

Reformas kopējais attiecināmais atbalsta finansējums ir 18 730 800,00 euro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums ir 15 480 000,00 euro un nacionālais finansējums (valsts budžeta līdzfinansējums) ne vairāk kā 3 250 800,00 euro.

Investīcijas kopējais attiecināmais atbalsta finansējums ir  786 500,00 euro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums ir  650 000,00 euro un nacionālais finansējums (valsts budžets līdzfinansējums) ne vairāk kā  136 500,00 euro

Reformas ietvaros sasniedzami šādi rādītāji:

  • atskaites punkts – līdz 2022.gada 31.decembrim koordinācijas mehānisms, kas apstiprināts, lai novērtētu, izstrādātu un ieviestu jaunus veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļus;
  • mērķis – līdz 2026.gada 31.augustam 10 jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu integrēšana publiski finansētos veselības aprūpes pakalpojumos.

Reformas ietvaros sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

  • līdz 2024.gada 31.decembrim izmēģinātu, novērtētu un īstenošanai apstiprinātu jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu skaits – 5 modeļi;
  • līdz 2025.gada 31.decembrim izmēģinātu, novērtētu un īstenošanai apstiprinātu jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeļu skaits – 10 modeļi.

Investīcijas ietvaros sasniedzami šādi rādītāji (atskaites punkti):

  • metodikas pieņemšana pētījumam par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, termiņš - 2022.gada 31.decembris;
  • pētījums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti, piekļūstamību un pieejamību, termiņš - 2023.gada 31.decembris;
  • sekundārās ambulatorās aprūpes kvalitātes, pieejamības un piekļūstamības pētījuma rezultātu integrēšana veselības politikas attīstībā, termiņš - 2024.gada 31.decembris.

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" 4.3. reformu un investīciju virziena "Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana" 4.3.1.r. reformas "Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums" un 4.3.1.1.i. investīcijas "Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai" īstenošanu"

Atlases dokumenti