kopā2

 

 

 

Finansējums: 4.1.1.r. reformas atskaites punkta kopējais attiecināmais finansējums ir 2 322 750 EUR, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums ir 1 955 000 EUR.

Atbalsta ietvaros Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs līdz 2023.gada 31.decembrim veiks pilna genoma sekvencēšanu 3500 paraugiem un nodrošina iegūto datu apstrādi un uzglabāšanu. Projekts tiek īstenots kā daļa no Eiropas Komisijas “1+ miljons genomu deklarācija”, kas paredz izveidot vismaz viena miljona Eiropas iedzīvotāju visa genoma sekvences kohortu. Investīcijas veicinās labāku diagnostiku un ārstēšanas rezultātus un palīdzēs cīņā ar dažādām slimībām kā arī labāk sagatavoties iespējamām pandēmijām nākotnē. Šī projekta ietvaros iegūtie dati veidos zināšanu bāzi cīņai ar dažādām slimībām, lai uzlabotu dažādu slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu, kā arī veicinās Latvijas ekonomiku, stiprinot Latvijas inovāciju potenciālu veselības aprūpes datu un datos balstītas veselības aprūpes jomā.

Informatīvais ziņojums par 4.1.1.r. reformas atskaites punkta "Izveidota Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas dalība Genome for Europe projektā - GoLatvia projekts)" īstenošanu

Atlases dokumenti

 

Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana”

Ministru kabineta 2022. gada 6. decembra noteikumi Nr. 760 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.r. reformas "Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība" atskaites punkta "Nodrošināt metodisko vadību onkoloģijas jomā" īstenošanas noteikumi"

Atlases dokumenti

Finansējums: 4.1.1.r. reformas atskaites punkta kopējais attiecināmais finansējums ir 574 760 EUR, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums ir 500 000 EUR.

Atbalsta ietvaros SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” līdz 2026.gada 31.augustam nodrošinās onkoloģijas jomas metodisko vadību, kas iekļauj:

  1. Latvijas Vēža centra izveidi un sagatavošanu akreditācijai, veicinot vienotu onkoloģijas ārstēšanas un aprūpes jomas pārvaldību un metodisko vadību, kā arī sadarbības tīkla izveidi starp slimnīcām, kas specializējas onkoloģisko pacientu ārstēšanā un aprūpē;
  2. vienotu onkoloģisko pacientu ceļu izveidošanu un ieviešanu konkrētiem audzēju veidiem Latvijā saskaņā ar Eiropas vēža institūtu organizācijas noteiktajiem standartiem;
  3. vadlīniju izstrādi onkoloģijas jomas infrastruktūras attīstībai vēža ārstniecības un aprūpes iestādēs.

Projekta ietvaros tiks veikta visaptveroša vēža pacientu ārstēšanas un aprūpes infrastruktūras uzlabošana, lai Latvija nākotnē varētu iekļauties ES kopējā Vēža centru tīklojumā.

 

 

 Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" 4.1. reformu un investīciju virziena "Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs" 4.1.1.r. reformas "Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība" atskaites punktu īstenošanu" 

  • Pasākuma “Ieteikumi integrētas veselības aprūpes attīstībai” ietvaros attiecināmais finansējums ir  414 658 euro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums ir 350 000 euro un nacionālais valsts budžeta finansējums piešķirts PVN ne vairāk kā 64 658 euro apmērā. Pasākuma ietvaros līdz 2022. gada 31. decembrim tiks izstrādāti un apstiprināti ieteikumi integrētas veselības aprūpes attīstībai.

Atlases dokumenti

  • Pasākuma “Ieteikumi epidemioloģiski drošas veselības aprūpes attīstībai” ietvaros attiecināmais finansējums ir  414 658 euro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums ir 350 000 euro un nacionālais valsts budžeta finansējums piešķirts PVN segšanai ne vairāk kā 64 658 euro apmērā. Pasākuma  ietvaros līdz 2022. gada 31. decembrim tiks izstrādāts un apstiprināts ieteikumu kopums epidemioloģiskajām prasībām.

Atlases dokumenti

Pasākuma rezultāti

Rekomendācijas epidemioloģijas prasību pilnveidei

Digitālās veselības stratēģija