kopā2

 

 

 

 

4.1.1.1.i investīcijas kopējais attiecināmais atbalsta finansējums ir 865 150,00 euro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums ir 715 000,00 euro un nacionālais valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) segšanai ne vairāk kā 150 150,00 euro.

Investīcijas ietvaros sasniedzami šādi rādītāji:

  • līdz 2022. gada 30. septembrim metodikas pieņemšana trīs pētījumiem ar mērķi uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā;
  • līdz 2025. gada 31. decembrim sabiedrības veselības pētniecība, kas veikta, lai uzlabotu sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā;
  • līdz 2026. gada 30. jūnijam tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu tādās jomās mikroorganismu rezistence (AMR), vakcinācija un infekcijas slimības.

Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.1. reformu un investīciju virziena “Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs” 4.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai” īstenošanu”

Atlases dokumenti