Cēsu iela 31 k-3 (6.ieeja, 4.stāvs)
Rīga, Latvija, LV-1012
Tālrunis: 67043700. Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234
E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv
Mājaslapa: www.vmnvd.gov.lv 

Direktors Āris Kasparāns

Nacionālais veselības dienests (NVD) ir Veselības ministrijas padotības iestāde, kas savu darbību sāka 2011.gada 1.novembrī. NVD tika izveidots, apvienojot Veselības ekonomikas centru un Veselības norēķinu centru. NVD administrē veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus un saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem norēķinās par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī ambulatorajai ārstniecībai paredzētajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm. NVD veic arī veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu, tarifu aprēķināšanu, veido kompensējamo zāļu sarakstu, apstiprina medicīniskās tehnoloģijas un klīniskās vadlīnijas. NVD apkopo vadības informācijas sistēmas datus, vada E-veselības projektus. Nacionālā veselības dienesta nolikums

Duntes iela 22, k-5, Rīga, Latvija, LV-1005
Tālrunis: 67501590
E-pasts: pasts@spkc.gov.lv
Mājaslapa: www.spkc.gov.lv

Direktore Iveta Gavare

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) uzdevums ir veikt infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību un monitoringu, reģistrāciju, izmeklēšanu, statistikas datu apkopošanu par infekcijas slimībām, organizēt infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus. Slimību profilakses un kontroles centra nolikums

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Informatīvais tālrunis: 67081600
E-pasts: vi@vi.gov.lv
Mājaslapa: www.vi.gov.lv

Vadītāja Anita Slokenberga

Veselības inspekcija (VI) uzrauga ārstniecības iestādēm saistošo normatīvo aktu izpildi veselības aprūpes un darbspējas ekspertīzes jomā, kā arī veselības aprūpes profesionālo un darbspējas ekspertīzes kvalitāti. VI veic ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzturēšanu, kā arī medicīnas ierīču lietotāju, ražotāju un tirgus uzraudzību. VI pieņem lēmumu par atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt atlīdzību no Ārstniecības riska fonda. Veselības inspekcijas nolikums

Laktas iela 8, Rīga, LV-1013
Tālrunis: 67337000
E-pasts: nmpd@nmpd.gov.lv
Mājaslapa: www.nmpd.gov.lv

Direktore Liene Cipule

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) darbības mērķis ir īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības jomā. NMPD organizē neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem un nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem. Lai NMPD īstenotu savas funkcijas, dienests vada, koordinē un sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums

Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424, mob. tālrunis: 29447659
E-pasts: info@zva.gov.lv
Mājaslapa: www.zva.gov.lv

Direktore Indra Dreika

Zāļu valsts aģentūras darbības mērķis ir īstenot kvalitatīvus un pamatotus pakalpojumus veselības aprūpē izmantojamo ārstniecības līdzekļu, cilvēka asiņu, audu, šūnu un orgānu ieguves un izmantošanas vietu, kā arī farmaceitiskās darbības uzņēmumu novērtēšanā atbilstoši valsts un sabiedrības interesēm veselības aprūpes nozarē. Zāļu valsts aģentūras nolikums

Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007
Biroja tālrunis: 67471472. Bezmaksas tālrunis donoriem: 80000003
E-pasts: pasts@vadc.gov.lv
Mājaslapa: www.vadc.gov.lv

Direktore Egita Pole 

Valsts asinsdonoru centrs (VADC) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde. VADC sagatavo asinis un asins komponentus, metodiski vada, organizē un koordinē asins pagatavojumu sagatavošanu un apgādā ārstniecības iestādes ar asins komponentiem pēc to pieprasījumiem, izņemot ārstniecības iestādes, kurās eksistē asins sagatavošanas nodaļas. Valsts asinsdonoru centra nolikums

Hipokrāta iela 2 k-6, Rīga, LV-1079
Tālrunis: +371 67539058
E-pasts: pasts@vtmec.gov.lv
Tīmekļvietne: www.vtmec.gov.lv
Direktors Egils Harasimjuks 
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs (VTMEC) ir valsts iestāde, kuras galvenās funkcijas ir veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes, sniegt konsultatīvo palīdzību tiesu medicīnas jomā tiesībsargājošajām un ārstniecības iestādēm, kā arī organizē zinātnisko darbu un pēcdiploma izglītību tiesu medicīnā. Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra nolikums

Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003 (no 2023.gada 1.septembra)

Tālrunis: 67226164, mob. tālrunis: 27839800
E-pasts: antidopings@antidopings.gov.lv, mājaslapa: www.antidopings.lv

Direktors Mārtiņš Dimants

Latvijas Antidopinga birojs (turpmāk – Birojs) ir nacionāla antidopinga organizācija, starptautiski zināma kā LAT-NADO, kas, atbilstoši Sporta likumam īsteno antidopinga pasākumus, lai nodrošinātu 2005.gada 19.oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989.gada 16.novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr.135 un to papildinājumos minēto prasību izpildi, tostarp dopinga kontroles un antidopinga izglītības pasākumus Latvijā. Latvijas Antidopinga biroja nolikums

Ukrainas neatkarības iela 1, Rīga, LV-1360
Tālrunis 67222665
E-pasts: info@mvm.gov.lv
Mājaslapa: www.mvm.lv

Direktors Kaspars Vanags 

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs (turpmāk - Muzejs). ir dibināts 1957.gada 1.oktobrī un tajā ir apskatāma unikāla ekspozīcija par medicīnas vēsturi. Muzeja misija ir atspoguļot medicīnas vēsturi kā medicīnas zinātnes nozari, kas pētī medicīnas zinātnisko un praktisko attīstību pasaulē un Latvijā. Muzejā regulāri izvietotas dažādas ar veselības aprūpi saistītas tematiskās izstādes. P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja nolikums. Muzeja filiāle ir Farmācijas muzejs.

Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
Tālrunis: 67409105
Rīgas Stradiņa Universitātes Informācijas centrs
E-pasts: rsu@rsu.lv
Mājaslapa: www.rsu.lv

RSU rektors, profesors Aigars Pētersons

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir viena no vadošajām un modernākajām augstākās izglītības mācību iestādēm Baltijā ar izteikti starptautisku ievirzi. RSU fakultātēs līdzās ar medicīnu saistītajām studijām ir iespējams apgūt dažādas modernas sociālo zinātņu programmas. RSU fakultātes un katedrasRSU Satversme, stratēģija u.c. dokumenti.