Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Īstenošanā
13.02.2021.
Mērķis: sniegt atbalstu ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai. Plašāk par EFS projektu Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana (SAM 9.2.7.)
Statuss:
Īstenošanā
13.02.2021.
Mērķis: nodrošināt ārstniecības procesā iesaistītā personāla – ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personāla, farmaceitiskās aprūpes speciālistu un sociālā darba speciālistu kvalifikācijas uzlabošanu prioritārajās veselības jomās - sirds un…
Statuss:
Īstenošanā
13.02.2021.
Mērķis: uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, un garīgās veselības jomās,…
Statuss:
Īstenošanā
13.02.2021.
Mērķis: uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot…
Statuss:
Īstenošanā
13.02.2021.
Mērķis: Specifiskais atbalsta mērķis ir atbalstīt sirds un asinsvadu, onkoloģijas, garīgās un perinatālā un neonatālā perioda veselības jomu (turpmāk – prioritārās veselības jomas) veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas…