Statuss:
Īstenošanā

Mērķis: uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, un garīgās veselības jomās, iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas. 

Plašāk par ESF projektu Ārstu un māsu piesaiste darbam reģionos (SAM 9.2.5.)