Statuss:
Īstenošanā

Mērķis: nodrošināt ārstniecības procesā iesaistītā personāla – ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personāla, farmaceitiskās aprūpes speciālistu un sociālā darba speciālistu kvalifikācijas uzlabošanu prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu sākot no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomā. 

Plašāk par projektu Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana (SAM 9.2.6.)