Statuss:
Īstenošanā

Mērķis: uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot nacionālā mēroga pasākumus 4 prioritārajās veselības jomās:

  • sirds un asinsvadu slimības
  • onkoloģiskās slimības
  • bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) veselība
  • psihiskā veselība

Plašāk par ESF projektu Veselības veicināšanas un slimību profilakse (SAM 9.2.4.)