MK noteikumi izstrādes procesā

Pasākuma mērķis ir hroniski slimo un nedziedināmi slimo pacientu aprūpei nepieciešamās infrastruktūras attīstība

Pasākuma finansējums

Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 16 021 244 euro, tai skaitā ERAF finansējums – 13 618 057 euro  nacionālais valsts budžeta finansējums – 2 403 187 euro.