No 9.novembra līdz 6.decembrim Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija

Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem, no 9.novembra līdz 6.decembrim Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot stingrus veselības drošības pasākumus, vienlaicīgi garantējot iedzīvotāju pamattiesību ievērošanu un piekļuvi pakalpojumiem pamatvajadzību nodrošināšanai.

Ministru kabineta 2020.gada  6.novembra rīkojums Nr. 655 "Rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu". Šī gada 24. novembrī pieņemti grozījumi rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, kuros paplašināti drošības pasākumi Covid-19 izplatības mazināšanai. Par veiktajiem grozījumiem plašāk lasīt šeit.

Ārkārtējās situācijas laikā ir piemērojami normatīvie akti Covid-19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā, izņemot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 6.11. apakšpunktu, 11., 12., 14., 14.1, 15., 16., 16.1, 16.2, 16.3, 16.5, 16.6, 17., 17.1, 19., 21., 21.1, 22., 23., 24., 27., 27.5, 28., 29., 31., 31.1, 32., 32.1, 32.5 un 32.6 punktu un XI nodaļu.