Valdība 10. maijā lēma, ka no 15. maija sabiedriskajā transportā medicīniskās sejas maskas un respiratori vairs nebūs obligāta prasība. Plašāk lasīt www.sam.gov.lv

Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumi Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Covid -19 infekcijas izplatības pārvaldības likums

Noderīgas saites:

 • Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi no 1. aprīļa pieejami Covid-19 oficiālajā tīmekļa vietnē www.covid19.gov.lv
 • digitālais Covid-19 sertifikāts www.vmnvd.gov.lv
 • ārvalstī pārslimota Covid-19 fakta reģistrācija Latvijas Republikā www.vmnvd.gov.lv
 • Covid-19 testēšana ambulatoro pakalpojumu saņemšanai www.vmnvd.gov.lv
 • Covid-19 testēšanas algoritms www.spkc.gov.lv
 • ieceļošanas nosacījumi www.sam.gov.lv
 • aktuālais saraksts ar valstīm, no kurām atgriežoties Latvijā jāievēro pašizolācija www.spkc.gov.lv
 • darba devējiem un darba ņēmējiem par darba tiesiskajiem aspektiem www.vdi.gov.lv
 • robežšķērsošanas nosacījumi www.iem.gov.lv
 • informācija par došanos uz ārvalstīm www.mfa.gov.lv
 • tirgotājiem, saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem, pašizolācijai tūristu mītnēs www.em.gov.lv
 • rekomendācijas un nosacījumi kultūras jomā www.km.gov.lv
 • sociālā aprūpe, darba nespējas lapas, darba devēja un darba ņēmēja attiecības www.lm.gov.lv 
 • Zemkopības ministrijas jomu jautājumi www.zm.gov.lv