Beidzoties ārkārtējai situācijai, arī turpmāk ir jāievēro virkne ar Covid-19 izplatības mazināšanu saistītie ierobežojumi:

  • Covid-19 oficiālā tīmekļa vietne covid19.gov.lv
  • ieceļošanas nosacījumi www.sam.gov.lv
  • aktuālais saraksts ar valstīm, no kurām atgriežoties Latvijā jāievēro pašizolācija www.spkc.gov.lv
  • robežšķērsošana, elektroniskā apliecinājuma anketa - covidpass.lv www.iem.gov.lv
  • informācija par došanos uz ārvalstīm www.mfa.gov.lv
  • tirgotājiem, saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem, pašizolācijai tūristu mītnēs www.em.gov.lv
  • izglītības un sporta nosacījumi www.izm.gov.lv
  • rekomendācijas un nosacījumi kultūras jomā www.km.gov.lv
  • sociālā aprūpe, darba nespējas lapas, darba devēja un darba ņēmēja attiecības www.lm.gov.lv 
  • Zemkopības ministrijas jomu jautājumi www.zm.gov.lv

Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 

Covid -19 infekcijas izplatības pārvaldības likums