Reto slimību plāna uzraudzības darba grupā ir pārstāvji no Nacionālā veselības dienesta, Zāļu valsts aģentūras, Slimību profilakses un kontroles centra, Izglītības un zinātnes ministrijas, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Universitātes, klīnisko universitāšu slimnīcām, kā arī Reto slimību alianses, kas pārstāv pacientu organizācijas. 

Reto slimību plāna uzraudzības darba grupas uzdevumi:

  • sekot līdzi Plāna reto slimību jomā 2023. – 2025.gadam iekļauto pasākumu izpildes progresam
  • sniegt priekšlikumus reto slimības jomas pilnveidei
  • izskatīt citus ar reto slimību jomu saistītus aktuālos jautājumus, kas nav minēti Plānā reto slimību jomā 2023. – 2025.gadam

Darba grupas kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā eksperte Zane Reinholde, e-pasts: zane.reinholde@vm.gov.lv.