Krūts rekonstrukcijas programmas ieviešanas un krūts veselības veicināšanas darba grupā ir pārstāvji no vairākām sieviešu nevalstiskajām organizācijām un krūts vēža pacientu biedrībām, veselības aprūpes jomas nevalstiskajām profesionālajām organizācijām, Rīgas Stradiņa universitātes, Labklājības ministrijas un ārstniecības iestādēm.

Krūts rekonstrukcijas programmas ieviešanas un krūts veselības veicināšanas darba grupas uzdevumi:

  • izstrādāt priekšlikumus profilakses, agrīnās diagnostikas, ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu, kā arī informācijas pieejamības pakalpojumu uzlabošanai krūts vēža pacientēm, lai nodrošinātu savlaicīgu krūts veselības aprūpi
  • koordinēt valsts apmaksātas krūts rekonstrukcijas programmas ieviešanu, identificējot un savas kompetences ietvaros novēršot programmas ieviešanas procesā ārstniecības iestādēm, ārstniecības personālam, pacientiem un viņu atbalsta personām radušos šķēršļus
  • apkopo informāciju un sniegt priekšlikumus Veselības ministrijai turpmākam darbam
  • sniegt priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos krūts vēža profilakses un ārstēšanas pilnveidošanai, kā arī krūts vēža skrīninga aptveres uzlabošanai

Darba grupas kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā eksperte Anda Veikšāne, e-pasts: anda.veiksane@vm.gov.lv