Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta atbalstītā projekta "Par veselības darbaspēka stratēģiju Latvijā" ietvaros tika īstenota aptauja par tālākizglītības organizāciju, kuras mērķis ir apzināt ārstniecības personu viedokli par tālākizglītības pasākumu piedāvājumu un tā atbilstību ārstniecības personu profesionālās pilnveides vajadzībām.

Aptaujas anketu aizpildīt bija iespēja līdz 2023.gada 18.janvārim. Aptauja ir noslēgusies un tās rezultāti tiek apkopoti. Paldies visiem, kuri piedalījās un aizpildīja aptaujas anketu.