Veselības ministrijas darba grupa Eiropas veselības datu telpas regulas priekšlikuma izvērtēšanai un īstenošanai.

Darba grupas mērķis nodrošināt priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas veselības datu telpu atbilstību Latvijas nacionālajām interesēm un veiksmīgu turpmāku regulējuma īstenošanu Latvijā.

Darba grupas kontaktpersona: Ludis Pauliņš, Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta vecākais referents, e-pasts: ludis.paulins@vm.gov.lv