Bērnu veselības aprūpes pilnveidošanas darba grupā ir pārstāvji no Nacionālā veselības dienesta, Slimību profilakses un kontroles centrs, veselības aprūpes jomas nevalstiskajām profesionālajām organizācijām, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Pārresoru koordinācijas centra. 

Bērnu veselības aprūpes pilnveidošanas darba grupas uzdevumi:

  • izvērtēt esošo situāciju bērnu veselības aprūpē un identificēt ar bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti saistītās problēmas
  • pamatojoties uz darba grupā veikto izvērtējumu, izstrādāt priekšlikumus Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānā iekļaujamajiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamajam finansējumam

Darba grupas kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā eksperte Viktorija Korņenkova, e-pasts: viktorija.kornenkova@vm.gov.lv