2023.gada 15.augusta Ministru kabineta  noteikumi "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" pirmās kārtas un 4.1.1.5. pasākuma "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība" īstenošanas noteikumi"

Pasākuma mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru

Pasākuma pirmās kārtas ietvaros plānotais un pieejamais kopējais finansējums ir 96 688 876 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 82 185 545 euro un nacionālais finansējums, kas iekļauj valsts budžeta un privāto finansējumu, ir 14 503 331 euro.

Atbalsta saņēmēji-  

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"

SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"

SIA "Vidzemes slimnīca"

SIA "Rēzeknes slimnīca"

VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"

SIA "Rīgas Dzemdību nams"

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""

SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca"

SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"

Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centrs

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca".

Projekta iesniegumu iesniegšanas termiņš: 06.10.2023. – 05.01.2024.

Sīkāka informācija pieejama 4.1.1.1. Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība, 1. kārta | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (cfla.gov.lv) 

 

4111

Infrastruktūras izmantošanas valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai proporcijas aprēķināšanas un aprēķina iekļaušanas projekta iesnieguma veidlapā metodika

Forma infrastruktūras izmantošanas valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai proporcijas aprēķināšanai MS EXCEL formāt

Atbilstoši metodikā izskatītajiem piemēriem aizpildīta forma infrastruktūras izmantošanas valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai proporcijas aprēķināšanai MS EXCEL formātā.

Papildinošās saimnieciskās darbības aprēķina metodika

Papildinošās saimnieciskās darbības aprēķins platības izteiksmē
Papildinošās saimnieciskās darbības aprēķins laika izteiksmē
Papildinošās saimnieciskās darbības aprēķins  finanšu izteiksmē

 

Ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko

tehnoloģiju vērtēšanas kārtība (22.03.2024)

Objektivitātes un konfidencialitātes apliecinājums

Tehnoloģiju saraksta vērtēšanas kritēriji

Medicīnas tehnoloģiju iesnieguma forma

Medicīnas tehnoloģiju saraksta forma

Medicīnas tehnoloģiju un iekārtu saraksta forma

Iekārtu reģistrs