Konsultatīvās darba grupas sastāvā ir pārstāvji no Nacionālā veselības dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas, Latvijas Māsu asociācijas, Latvijas Slimnīcu biedrības, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas lielo pilsētu asociācijas.

Konsultatīvās darba grupas uzdevumi:

  • sniegt priekšlikumus un saskaņot plānu cilvēkresursu piesaistei reģioniem
  • izvērtēt (ik gadu) cilvēkresursu piesaistes plāna izpildi un saskaņot tās vērtējumu
  • saskaņot kārtību, kādā veicama cilvēkresursu piesaiste reģioniem
  • apstiprināt kompensāciju piešķiršanai atlasīto atbalstāmo ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu sarakstu
  • apstiprināt pasākumu sarakstu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai

Darba grupas kontaktpersona: Projektu vadības departamenta direktore Liega Zalcmane, tālrunis 60008328, e-pasts: liega.zalcmane@vm.gov.lv