Veselības ministrijas darba grupa veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.

Darba grupas mērķis: sagatavot priekšlikumus veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.

Darba grupas vadītāja: Sanita Janka, Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktore

Darba grupas vadītājas vietniece: Marika Petroviča, Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Integrētās veselības aprūpes nodaļas vadītāja

Darba grupas locekļi:

 • Svetlana Batare, Veselības ministrijas Nozares budžeta plānošanas departamenta direktores vietniece
 • Ineta Būmane, Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja
 • Egita Dorožkina, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta vecākā eksperte
 • Dzintra Kandere, Labklājības ministrijas Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta vecākā eksperte
 • Ivita Lazdiņa, Veselības ministrijas Nozares budžeta plānošanas departamenta vecākā eksperte
 • Anete Mille-Grebeņņikova, Veselības ministrijas Ārstniecības personu piesaistes darbam reģionos projekta nodaļas vadītāja
 • Jānis Pitrāns, Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļas vadītājs
 • Solvita Rudoviča, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Rīgas sociālā aprūpes centra “Mežciems” direktore
 • Ilze Rudzīte, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
 • Inga Solovjova, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta Veselības pārvaldes priekšniece, departamenta direktora vietniece veselības jautājumos
 • Teiksma Taube, Pansionāta "Valmiera" direktore
 • Kārlis Volanskis, Pansionāta "Lauciene" direktors
 • Liega Zalcmane, Veselības ministrijas Projektu vadības departamenta direktore

Darba grupas kontaktpersona: Paula Apsīte, Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Integrētās veselības aprūpes nodaļas vecākā eksperte, pasts: paula.apsite@vm.gov.lv