Medicīnisko masku un FFP2 respiratoru lietošana

Medicīniskās maskas vai FFP2 respiratori bez vārsta jāturpina lietot ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs – gan iestāžu apmeklētājiem, gan darbiniekiem (Ministru kabineta noteikumu Nr. 622 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 2341. apakšpunkts)

Citviet maskas vai respiratorus var nelietot; vienlaikus pakalpojuma sniedzējam vai darba devējam saglabājas iespēja paredzēt masku vai respiratoru lietošanas nepieciešamību.

Video: Kā pareizi lietot sejas masku?