Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāna 2022.–2024. gadam izpildes darba grupā ir pārstāvji no Labklājības ministrijas, klīnisko universitāšu slimnīcām, Slimību profilakses un kontroles centra, Nacionālā veselības dienesta, veselības aprūpes jomas nevalstiskajām organizācijām, kā arī Latvijas Onkoloģijas pacientu organizācija “Onkoalianse”.

Onkoloģijas plāna uzraudzības darba grupas uzdevumi:

  • sekot līdzi Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plānā 2022.–2024.gadam iekļauto pasākumu izpildes progresam
  • sniegt priekšlikumus Veselības ministrijai onkoloģijas jomas pilnveidei
  • izskatīt citus ar onkoloģijas jomu saistītus aktuālos jautājumus, kas nav minēti Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plānā 2022.–2024.gadam

Darba grupas kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā eksperte Lolita Meļķe-Prižavoite, e-pasts: lolita.melke@vm.gov.lv